Go to content

Umenie a Kia - Partnerstvo so SNGUmenie a Kia - partnerstvo so SNG.

  • Kia sa spája s umením.

Inšpirácia nás posúva vpred, preto ju vyhľadávame všade naokolo. Slovenská národná galéria je pre nás symbolom inšpirácie. Jej činnosť, zbierka umeleckých diel a osveta umenia podnecujú ľudí k tvorbe a inšpiratívnym myšlienkam.

Tieto hodnoty sú pre značku Kia kľúčové. Preto sme veľmi radi súčasťou spolupráce, ktorá dáva kreatívnu činnosť do pohybu. Inšpiruj sa svetom umenia, techniky a mobilizuj svoju kreativitu. Umenie je prístupné pre všetkých.

Podcast SNG, ktorého je Kia partnerom ťa vtiahne do aktuálnych aj nadčasových tém z oblasti umenia, kultúry a zákulisia galerijnej praxe. Kurátorky SNG pravidelne prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými hosťami.