Go to content

Financovanie

  • Minúť alebo ušetriť?

    Nanešťastie neexistuje dokonalá odpoveď, ale máme niekoľko jednoduchých otázok, ktoré vás privedú k dokonalému riešeniu. Dve najdôležitejšie otázky sú: disponujete kapitálom na kúpu vozidiel? Máte personál na riadenie vozového parku? Ak disponujete kapitálom a personálom aspoň viete, že môžete jednoducho nakúpiť vozidlá a viesť vlastný vozový park. Avšak ešte stále nemusíte chcieť ísť touto cestou. Aj keď máte kapitál na nákup vozidiel, možno ho radšej využijete na rast vašej spoločnosti. Kým vaša spoločnosť rastie, vy môžete využiť možnosť leasingu.

  • Denná prevádzka

    Leasing ponúka široké spektrum riešení. Od jednoduchej zmluvy o prenájme, kde všetko čo je vám poskytnuté je vozidlo, cez poistenie, servis až po asistenčnú službu. V tomto kroku si musíte premyslieť aké služby potrebujete a aké interné možnosti máte na zastrešenie oblastí, ktoré nepokryjete leasingovou zmluvou. Môžete mať kapitál na kúpu vozidiel, ale môže vám chýbať personál. Do budúcnosti pripravujeme príručku o riadení vozového parku, avšak aj správa malého vozového parku môže byť náročná, ak neviete čo robíte. Práve toto je miesto, kde vstupuje firma na správu vozového parku. Často bývajú súčasťou leasingových spoločností, ale existujú aj samostatné spoločnosti. Je dobré si pamätať, že môžete použiť dve rôzne spoločnosti, jednu na leasing a druhú na správu vozového parku.

Či už ste majiteľ firmy alebo manažér rozsiahleho vozového parku, Kia vám pomôže s výberom financovania.