Kto je to NAVTEQ a kde sa môžem dostať k bližším informáciám o nich?

NAVTEQ je poskytovateľ digitálnych máp spoločnosti Kia a je svetový líder v oblasti poskytovania špičkových digitálnych máp a obsahu. Mapy spoločnosti NAVTEQ sa používajú vo väčšine palubných navigačných systémov v Severnej Amerike a Európe. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku: www.navteq.com