Prečo na svojom navigačnom systéme nevidím mapu?

Ak ani po spustení navigácie nevidíte na displeji mapu, údaje v pamäti zariadenia sú poškodené. Najprv sa pokúste obnoviť továrenské nastavenia zariadenia. Ak aj po obnovení továrenských nastavení problém pretrváva, kontaktujte vášho predajcu.