Prečo je v 3D režime zablokované tlačidlo kompasu (nachádzajúce sa v ľavom hornom rohu displeja)?

V režime 3D sa pokyny vždy zobrazujú v hornej časti displeja a mapa sa podľa toho posúva. V režime 3D nie je podporované natočenie mapy len smerom na sever, preto je tlačidlo kompasu nefunkčné a nedá sa použiť na prepnutie mapy do 2D režimu so zobrazením smerom na sever.