Ako nastavím špecifickú TMC stanicu na príjem TMC dát?

Prostredníctvom ponuky nastavení (Setting -> TMC -> Favorite TMC Station) môžete nastaviť požadovanú rozhlasovú stanicu podporujúcu službu TMC. Keď vypnete funkciu „Automatic TMC Station“, automaticky sa aktivuje nová stanica.