Go to content
  1. Home>
  2. Satış Merkezi>
  3. Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)

ÖTA, Ömrünü Tamamlamış Araç anlamına gelen bir kısaltmadır. Kullanım ömrümü tamamlamış veya bir kaza sonucu ciddi hasar görmüş, artık tamir edilemez ya da güvenli bir şekilde kullanılamayan araçları ifade eder.

ÖTA Yönetmeliği, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2003 tarihli 27448 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanarak 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak ve bu alandaki standartları ve yükümlülükleri belirlemektir. 

 

ÖTA'nın Depolanması Tebliği 2011

ÖTA'nın Kontrolü Yönetmeliği 2009

ÖTA'nın Kontrolü Yönetmeliği Eki

ÖTA'nın Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Değişiklik 2010

ÖTA nın Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Değişiklik Eki

 Kia marka ömrünü tamamlamış araçlar için teslim yerlerine buradaki listeden ulaşabilirsiniz.