ไปสู่เนื้อหา

การปลดล็อครถเมื่อกุญแจอัจฉริยะแบตเตอรี่หมด

พวงกุญแจหนัง Kia
หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะของคุณอ่อนหรือหมดคุณอาจไม่สามารถเปิดประตูรถได้ ขั้นตอนในการปลดล็อครถอย่างเร่งด่วนมีดังนี้

วิธีปลดล็อครถเมื่อแบตเตอรี่กุญแจหมด

ภาพประกอบอธิบายวิธีดึงกุญแจแบบกลไกออกจากสมาร์ทคีย์
  1. 01กดปุ่มปลดล็อคค้างไว้เพื่อดึงกุญแจแบบกลไกออกจากสมาร์ทคีย์ในกรณีฉุกเฉิน
ภาพประกอบอธิบายวิธีถอดฝาครอบรูกุญแจบนมือจับประตูด้านคนขับ
  1. 02ใช้กุญแจเพื่อถอดฝาครอบรูกุญแจบนมือจับประตูด้านคนขับ สำหรับมือจับประตูแบบฝังให้กดส่วนหน้าของมือจับ เพื่อให้เห็นรูกุญแจที่ด้านหลัง
ภาพประกอบของกุญแจกลที่เสียบเข้าไปในรูกุญแจ
  1. 03ใส่กุญแจเข้าไปในรูกุญแจแล้วหมุนเพื่อปลดล็อคประตู

ข้อควรระวัง

  • เมื่อระดับแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะเหลือน้อย ข้อความ "ระดับแบตเตอรี่บนกุญแจของคุณต่ำ" จะปรากฏบนแผงหน้าปัดทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
ความพร้อมใช้งานและการทำงานของคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น อุปกรณ์ตกแต่งและภูมิภาค สำหรับข้อมูลโดยละเอียดโปรดศึกษาคู่มือสำหรับเจ้าของรถ