ไปสู่เนื้อหา

การดับเครื่องยนต์ระหว่างการขับขี่ในกรณีฉุกเฉิน

รถยนต์ Kia EV

วิธีใช้ระบบดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินขณะขับขี่

ภาพแสดงวิธีดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินขณะขับขี่
 • หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ หรือเบรกขัดข้อง คุณจะไม่สามารถขับขี่ได้ตามปกติในกรณีนี้ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและไปยังที่ปลอดภัย
 • การดับเครื่องยนต์ในกรณีฉุกเฉินทำได้ 2 วิธี:
  ○ กดปุ่ม ENGINE START/STOP ค้างไว้ 2 วินาที
  ○ กดปุ่ม ENGINE START/STOP 3 ครั้งภายใน 3 วินาที
 • ยานพาหนะไฟฟ้าสามารถปิดได้ในกรณีฉุกเฉินในลักษณะเดียวกัน

ข้อควรระวัง

 • ใช้การปิดเครื่องยนต์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย
 • ในกรณีที่เครื่องยนต์ดับกะทันหันให้รักษาแรงดันบนเบรกอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการเหยียบหลายครั้ง
 • การใช้เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบรกฉุกเฉินจะส่งเสียงเตือน และไฟเตือนเบรกบนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น อีกทั้งระยะเบรกอาจยาวกว่าปกติ
 • หากเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ให้เคลื่อนตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก