ไปสู่เนื้อหา

การจัดการเมื่อเครื่องยนต์ดับกะทันหันขณะขับรถ

การจัดการเมื่อเครื่องยนต์ดับกะทันหันขณะขับรถ

วิธีจัดการกับการเมื่อเครื่องยนต์ดับกะทันหัน

เมื่อเครื่องยนต์ดับกะทันหันพวงมาลัยและแป้นเบรกต้องใช้แรงมากขึ้นในการทำงาน
กราฟิกแสดงการเหยียบแป้นเบรกลงอย่างแรง
  1. 01เมื่อเครื่องยนต์ดับกะทันหันขณะขับขี่ ให้ค่อยๆ ลดความเร็วลงและรักษารถให้อยู่ในแนวเส้นตรง
  2. 02การเบรกอาจต้องใช้แรงมากขึ้นในการทำงาน เหยียบแป้นเบรกหนักกว่าปกติหรือใช้เท้าทั้งสองข้างเพื่อเบรกหากจำเป็น
  3. 03พวงมาลัยจะหนักกว่าปกติจับพวงมาลัยทั้งสองข้างให้แน่น แล้วบังคับรถไปยังที่ปลอดภัย
ภาพประกอบแสดงเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์
  1. 04หากกำลังเบรกไม่เพียงพอ ให้ใช้เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EPB)

ข้อควรระวัง

  • วิธีการเหล่านี้มีไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเนื่องจากการใช้ในสถานการณ์อื่นอาจเป็นอันตรายได้
  • ในกรณีที่เครื่องยนต์ดับกะทันหันให้รักษาแรงดันบนเบรกอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการเหยียบหลายครั้ง
  • การใช้เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EPB) สำหรับการเบรกฉุกเฉินจะทำให้เกิดเสียงเตือนและไฟเตือนเบรกบนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น นอกจากนี้ระยะเบรกอาจยาวกว่าการเบรกปกติ
  • หากเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ให้หยุดรถอย่างปลอดภัยในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก