ไปสู่เนื้อหา
กลุ่มแสดงไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
สัญลักษณ์และไฟเตือน
สัญลักษณ์และไฟเตือนพร้อมข้อมูลในรถยนต์เกียของคุณ
ทั้งหมด
สีแดง
ระบุถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในทันทีหรือใกล้จะเกิดขึ้นต่อบุคคล หรือความเสียหายร้ายแรงต่ออุปกรณ์
 • หากไฟเตือนถุงลมนิรภัยยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia
 • หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังเป็นเวลา 6 วินาที และไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะสว่างอยู่จนกว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดนิรภัย
 • สำหรับไฟเตือนเบรกจอดรถ ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

   

  • หากคุณขับรถโดยใส่เบรกจอดรถไว้ ไฟเตือนเบรกจอดรถจะกะพริบและเสียงเตือนจะดังขึ้น ให้ปลดเบรกจอดรถ

  • หากระดับน้ำมันเบรกต่ำ ไฟจะสว่างขึ้น ตรวจสอบกระปุกน้ำมันเบรกและเติมน้ำมันเบรกหากจำเป็น หากไฟไม่ดับ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

   

  คำเตือน: หากระดับน้ำมันเบรกต่ำ ห้ามขับรถ เบรกอาจทำงานไม่ถูกต้อง

 • ระบบ EPS (Electronic Power Steering) เป็นระบบช่วยบังคับเลี้ยวของผู้ขับขี่

  หากไฟเตือน EPS ยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia 

 • ไฟเตือนระบบการชาร์จจะสว่างขึ้นเพื่อระบุว่า

   

  • แบตเตอรี่หมด

  • สายพานพัดลมขาด

  • ไดชาร์จหรือระบบชาร์จไฟทำงานผิดปกติ

   

  หากไฟเตือนระบบการชาร์จยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • หากระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะติดอยู่ ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเติมน้ำมันหากจำเป็น
 • ไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงว่าไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำมากกว่าปริมาณที่กำหนดไว้

   

  หากไฟเตือนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia 

 • ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อประตูปิดไม่สนิท
 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง

สีเหลืองอำพัน
หมายความว่ามีบางสิ่งที่ต้องได้รับการดูแลในไม่ช้า เนื่องจากระบบของยานพาหนะทำงานผิดปกติ หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวรถ​
 • ระบบ ABS (Anti-lock Braking System) ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรักษาการควบคุมรถไว้ได้ โดยป้องกันไม่ให้รถลื่นไถลขณะที่เหยียบเบรก

   

  หากไฟเตือน ABS ยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • ไฟเตือนเครื่องยนต์จะสว่างขึ้นเพื่อระบุว่า

   

  • ระบบส่งกำลังของรถยนต์หรือระบบควบคุมการปล่อยไอเสียทำงานผิดปกติ

  • เกิดการรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

  • ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงปิดไม่สนิท

   

  หากไฟเตือนเครื่องยนต์ยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • หากไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำยังคงสว่างอยู่ ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเร็วที่สุด
 • สำหรับไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

   

  • หากแรงดันลมยางต่ำ ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะติดอยู่ ให้ตรวจสอบแรงดันลมยางและเติมลมยางหากจำเป็น

  • หากระบบตรวจสอบแรงดันลมยางทำงานผิดปกติ ไฟจะไม่สว่างหรือกะพริบเป็นเวลา 1 นาทีและจะติดอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • ไฟเตือนเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสว่างขึ้นเพื่อระบุว่า

   

  • เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติ

  • ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติ

   

  หากไฟเตือนเบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • ไฟเตือนระบบเตือนการชนด้านหน้าจะสว่างขึ้นเพื่อระบุว่า

   

  • กล้องหน้าทำงานผิดปกติ

  • เรดาร์ด้านหน้าทำงานผิดปกติ

   

  หากไฟเตือนระบบเตือนการชนด้านหน้ายังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • หากไฟเตือนการขับเคลื่อนทุกล้อยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia 
 • หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง ไฟเตือนหลักจะสว่างขึ้น
 • ระบบ ESC (Electronic Stability Control) จะช่วยควบคุมทิศทางของผู้ขับขี่โดยป้องกันการลื่นไถลบนถนนลื่นหรือทางโค้ง

   

  • หากไฟสถานะ ESC กะพริบ แสดงว่าเป็นเรื่องปกติ

  • หากไฟสถานะ ESC ยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • ระบบ ESC (Electronic Stability Control) จะช่วยควบคุมทิศทางของผู้ขับขี่โดยป้องกันการลื่นไถลบนถนนลื่นหรือทางโค้ง

   

  หากคุณกดไฟสถานะปิด ESC เพื่อปิดใช้งาน ESC ไฟจะยังคงติดอยู่

 • ระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ โดยจะยอมให้กุญแจที่ลงทะเบียนไว้สตาร์ทรถได้

   

  หากไฟสถานะระบบป้องกันการโจรกรรมกะพริบ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia 

 • ระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ โดยจะยอมให้กุญแจที่ลงทะเบียนไว้สตาร์ทรถได้

   

  หากไม่มีสมาร์ทคีย์อยู่ในรถยนต์ หรือแบตเตอรี่ของสมาร์ทคีย์เหลือน้อย ขณะเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON ไฟแสดงสถานะระบบป้องกันการโจรกรรมจะกะพริบ ให้กดปุ่ม Engine START/STOP ด้วยสมาร์ทคีย์

 • หากไฟเตือนไฟหน้า LED กะพริบหรือติดอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia 
 • สำหรับไฟเตือน SCR ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

   

  • หากระดับสารละลายยูเรียต่ำ ไฟเตือน SCR จะยังคงสว่างอยู่ ให้ตรวจสอบถังสารละลายยูเรียและเติมสารละลายหากจำเป็น

  • หากระดับสารละลายยูเรียไม่ต่ำและไฟยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • หากไฟสถานะหัวเผากะพริบหรือติดอยู่ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia 

   

  คำเตือน: หากไฟสถานะหัวเผากะพริบขณะอุ่นเครื่อง อาจเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

  หมายเหตุ: หากขับขี่รถยนต์ในขณะที่ไฟสถานะหัวเผาติดอยู่ ระบบปล่อยไอเสียอาจจะได้รับความเสียหายได้

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อไฟท้ายเปิดอยู่

 • ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยเร็วที่สุดและเติมน้ำมันเครื่องตามระดับที่กำหนด

 • ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อระดับน้ำยาล้างกระยกในถังใกล้หมด กรุณาเติมน้ำยา

 • ไฟเตือนนี้จะกะพริบเมื่อมีการทำงานผิดปกติกับ AFLS ในกรณีเช่นนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:

   

  • ขับรถอย่างระมัดระวังไปยังสถานที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดและหยุดรถของคุณ

  • ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ หากไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ เราแนะนำให้นำรถของคุณไปตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่าย Kia

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อคุณเลือกโหมด “SPORT” เป็นโหมดการขับขี่

 • ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น:

   

  • เมื่อระดับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงต่ำเกินไปหรือแรงดันไฟฟ้าลดลง

  • เมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงสูงหรือต่ำเกินไป

  • เมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์สูง

 • ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น:

   

  • เมื่อระดับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงไม่เพียงพอ

  • เมื่อไฟเตือนเปิดขึ้น ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันที

 • ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อมีปัญหากับส่วนที่เกี่ยวข้องของระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า เช่น เซ็นเซอร์ เป็นต้น

สีเขียว
บ่งบอกว่าระบบกำลังทำงานอยู่
 • ระบบ ISG (Idle Stop and Go) จะข่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยไอเสีย ด้วยการหยุดเครื่องยนต์ชั่วคราวหลังจากที่รถจอดอยู่กับที่

   

  • หากไฟสถานะ ISG สว่างเป็นสีเขียว แสดงว่าเป็นเรื่องปกติ

  • หากไฟสถานะ ISG สว่างเป็นสีเหลือง ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • สำหรับไฟเตือนอันตราย/ไฟเลี้ยว ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้

   

  • หากไฟทั้งหมดกะพริบเมื่อคุณกดไฟกะพริบฉุกเฉิน แสดงว่าเป็นเรื่องปกติ

  • หากไฟกะพริบเร็วกว่าสภาวะปกติ ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • เมื่อเปิดไฟหน้า ไฟสถานะไฟต่ำจะสว่างขึ้น
 • ระบบ HBA (High Beam Assist) จะเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟต่ำหรือไฟสูงโดยอัตโนมัติ โดยการตรวจจับรถยนต์ที่สวนมาหรืออยู่ข้างหน้า

   

  เมื่อสวิตช์ไฟอยู่ในตำแหน่ง AUTO ไฟแสดง HBA จะสว่างขึ้น

 • เมื่อเปิดไฟท้ายหรือไฟหน้า ไฟสถานะ ON จะสว่างขึ้น
 • เมื่อคุณกดปุ่ม SET หลังจากที่รถถึงความเร็วที่คาดหวัง ในขณะที่ไฟสถานะการรักษาความเร็วคงที่เปิดอยู่ ไฟสถานะการตั้งค่าการรักษาความเร็วคงที่จะสว่างขึ้น
 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วคงที่

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วคงที่

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อไฟตัดหมอกหน้าเปิดอยู่

 • ระบบ DBC (Downhill Brake Control) จะช่วยให้ผู้ขับขี่ลงจากเนินสูงชันโดยไม่ต้องเหยียบแป้นเบรก

   

  • หากไฟสถานะ DBC สว่างหรือกะพริบเป็นสีเขียว แสดงว่าเป็นเรื่องปกติ

  • หากไฟสถานะ DBC สว่างเป็นสีเหลือง ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kia

 • เมื่อตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนเป็นโหมด ECO ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงจะดีขึ้น และไฟสถานะโหมด ECO จะสว่างขึ้น
 • เมื่อตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนเป็นโหมด SMART โหมดขับเคลื่อนจะถูกปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ และไฟสถานะโหมด SMART จะสว่างขึ้น
 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อใช้ตัวช่วยเปลี่ยนทาง

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อคุณเลือกโหมด “SPORT” เป็นโหมดการขับขี่

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อคุณเลือกโหมดล็อค AWD โดยกดปุ่ม AWD LOCK

  โหมดล็อค AWD คือการเพิ่มกำลังขับเคลื่อนเมื่อขับขี่บนทางเท้าเปียก ถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และ/หรือทางออฟโรด

 • ไฟสัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อรถพร้อมขับ

  • ON: สามารถขับขี่ได้ตามปกติ

  • ปิด: ไม่สามารถขับขี่ได้ตามปกติ หรือเกิดปัญหาขึ้น

  • กะพริบ: การขับขี่ฉุกเฉิน

   

  เมื่อไฟแสดงพร้อมดับหรือกะพริบ แสดงว่ามีปัญหากับระบบ ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่าย Kia

 • ไฟสัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อรถพร้อมขับ

  • ON: สามารถขับขี่ได้ตามปกติ

  • ปิด: ไม่สามารถขับขี่ได้ตามปกติ หรือเกิดปัญหาขึ้น

  • กะพริบ: การขับขี่ฉุกเฉิน

สีน้ำเงิน
บ่งบอกว่าระบบกำลังทำงานอยู่​
 • ไฟแสดงสถานะไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อ:

   

  • ไฟหน้าเปิดอยู่และอยู่ในตำแหน่งไฟสูง

  • คันโยกควบคุมไฟถูกดึงเข้าไปในตำแหน่งแฟลชเพื่อผ่าน

อื่นๆ
 • ระบบ AUTO HOLD ช่วยให้รถหยุดทำงานแม้ว่าเท้าของคุณจะถูกถอดออกจากแป้นเบรกหลังจากที่รถหยุดแล้วก็ตาม

   

  • หากไฟแสดง AUTO HOLD สว่างเป็นสีขาวหรือสีเขียว แสดงว่าเป็นเรื่องปกติ

  • หากไฟแสดง AUTO HOLD สว่างเป็นสีเหลือง ให้นำรถของคุณไปตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่าย Kia

 • EBD (การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์) ปรับปรุงประสิทธิภาพการเบรกโดยการกระจายแรงเบรกไปยังล้อหน้าและล้อหลัง

   

  หากไฟเตือน EBD ยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถของคุณไปตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่าย Kia

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อเปิดระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถโดยกดปุ่ม LKA

  • สีขาว: เซ็นเซอร์ตรวจไม่พบเครื่องหมายช่องทางเดินรถหรือความเร็วรถน้อยกว่า 40 ไมล์ต่อชั่วโมง

  • สีเขียว: เซ็นเซอร์ตรวจจับเครื่องหมายเลนและระบบสามารถควบคุมพวงมาลัยได้

  • สีเหลือง: หากระบบมีปัญหา ไฟแสดง LKA สีเหลืองจะสว่างขึ้น

 • ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้น:

   

  • สีขาว: โหมดช่วยบังคับเลี้ยวปิดอยู่

  • สีเขียว: โหมดช่วยบังคับเลี้ยวเปิดใช้งานอยู่

 • ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น:

   

  เมื่อเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟไม่ทำงานและเบรกทำงานได้ไม่ดี

  ซึ่งจะทำให้ไฟเตือนเบรก (สีแดง) และไฟเตือนเบรกแบบจ่ายพลังงานใหม่ (สีเหลือง) เปิดพร้อมกัน

  ในกรณีนี้ ขับรถอย่างปลอดภัยและนำรถของคุณไปตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่าย Kia 

  การเหยียบแป้นเบรกอาจทำได้ยากกว่าปกติและระยะเบรกอาจเพิ่มขึ้น