Go to content

Tietosuoja ja käyttöehdot

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

  Oikeudelliset tiedot
  Kun käytät tätä sivustoa, sinua voidaan pyytää antamaan henkilötietoja tai muita tietoja. Voit päättää olla vastaamatta näihin kysymyksiin. Mikään vastauksesi ei aseta sinulle mitään velvoitteita. Kaikki antamasi tiedot talletetaan, käsitellään ja tietyissä olosuhteissa lähetetään eteenpäin Kian yhteistyökumppaneille tai valtuutetuille jälleenmyyjille. Tietojen lähettämisen tarkoituksena on kaikissa tapauksissa yksinomaan tarjota sinulle räätälöityä tukea, lähettää sinulle tuotetietoja tai ehdottaa palveluja.

  Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
  Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeuksia suojaavat lait suojaavat tämän sivuston sisältöä kokonaisuudessaan, erityisesti tekstien, kuvien, grafiikan, äänen, animaatioiden ja videoiden sekä sivuston asettelun osalta. Lisäksi, jollei erityisesti ole muuta ilmoitettu, tavaramerkkioikeudet suojaavat sivustollamme käytettyjä tavaramerkkejä. Tämä koskee erityisesti Kia-tavaramerkkejä, yhtiön logoja ja/tai mallikilpiä. Tämä sivusto ei myönnä lupaa Kian tai kolmansien osapuolien immateriaaliomaisuuden käyttämiselle. Näiden sivujen sisältöä ei saa kopioida kaupallisia tarkoituksia varten, kierrättää, muunnella, tai antaa saataville kolmansille osapuolille kaupallisia tarkoituksia varten.

  Linkit
  Sivustoltamme on linkkejä ulkoisiin sivustoihin, joita hallinnoivat kolmannet osapuolet ja joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Tästä syystä emme voi ottaa mitään vastuuta tästä kolmannen osapuolen sisällöstä. Linkitetyn sivuston käyttöön saattava tai sivustoa hallinnoiva osapuoli on aina vastuussa sivuston sisällöstä. Kun näille sivustoille johtava linkki luotiin, tarkistettiin, etteivät sivustot riko lakeja. Linkin luomisajankohtana ei havaittu lakeja rikkovaa sisältöä. Meidän ei kuitenkaan voida kohtuudella olettaa jatkuvasti tarkastavan linkittämiemme sivujen sisältöä, ellei mitään konkreettista näyttöä jonkin lain rikkomisesta ole. Jos saamme tietoomme, että jotakin lakia on rikottu, poistamme kyseiset linkit välittömästi.

  Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
  Tämän sivuston tekstejä ja kuvia sekä muuta sisältöä suojaavat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeuksia suojaavat lait. Tavaramerkkioikeudet suojaavat kaikkia KIA-sanamerkkejä ja logoja. Tämän sivuston sisältöä ei saa kopioida kaupallisia tarkoituksia varten, kierrättää, muunnella, tai antaa saataville kolmansille osapuolille kaupallisia tarkoituksia varten. Vaikka tämä sivusto on suunniteltu äärimmäisen huolellisesti, emme voi taata että sen sisältö olisi täysin virheetöntä ja täysin oikein. Siksi emme ole vastuussa mistään tämän sivuston sisällön käytöstä aiheutuvista vahingoista, elleivät vahingot aiheudu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.

  Vastuun rajoittaminen
  Vaikka tämä sivusto on suunniteltu äärimmäisen huolellisesti, emme voi taata että sen sisältö olisi täysin virheetöntä ja täysin oikein. Pyrimme parhaamme mukaan pitämään verkkosivuston käytössä ja saatavilla, mutta ei emme taata sen olevan aina saatavilla tai toimivan virheettömästi. Emme ole vastuussa mistään tämän sivuston sisällön käytöstä aiheutuvista vahingoista, elleivät vahingot aiheudu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä. Ajoneuvojen tekniset ominaisuudet ja varusteet on kuvailtu vain esimerkinomaisesti. Erityisesti tietyt ominaisuudet ja varusteet voivat vaihdella maasta riippuen. Verkkosivustolla annetut tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta.

TIETOSUOJA

  Rekisteriseloste

  Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä
  -Delta Motor Group Oy, Y-tunnus 0110161-2, Vaisalantie 6, 02130 Espoo, Puh. 0207 408 111

  2. Rekisteriasiat
  –Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

  3. Rekisterin nimi
  –Delta Motor Groupin asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeemme tilanneiden rekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  –Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
  –Nimi
  –Sähköpostiosoite
  –Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  –Organisaatio ja asema
  –Organisaation osoitetiedot
  –Yhteysloki

  6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  –Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksimainittuja.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  –Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

  8. Tietojen poistaminen
  –Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  –Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

  10. Tarkastusoikeus
  - Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

EVÄSTEET

  1. Mitä evästeet ovat?
  2. Miksi käytämme evästeitä?
  3. Tietojen kerääminen ilman evästeitä
  4. Kolmansien osapuolten evästeet
   
  Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.
   
  Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Delta Motor Group Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Delta Motor Group Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
   
  Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

  Kia.fi -sivut on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

  Copyright © 2017 Delta Motor Group Oy