Slå start/stop systemet til og fra

KIA's idle Stop & go-teknologi - start/stop systemet - reducerer brændstofforbruget og udledningen af CO2 ved at slukke motoren, når bilen holder stille.

du kan slå start/stop systemet fra ved at trykke på knappen A OFF. kontrollampen i knappen A OFF tændes. du kan slå start/stop systemet til igen ved at trykke endnu en gang mere på knappen A OFF. kontrollampen i knappen A OFF slukkes. Start/stop systemet slår automatisk til, hver gang du starter motoren med tændingsnøglen.

hvis der er fejl på start/stop systemet vil den gule kontrollampe lyse i instrumentborderet. hvis den ikke holder op med at blinke i løbet af kort tid, skal du få bilen efterset hos din KIA forhandler.