Go to content

VIN nedir?

“Araç Şase Numarasının kısaltması olan VIN, çeşitli sayılar ve karakterlerden oluşur ve üretilen her araca verilir.”

Araç Şase Numarasının kısaltması olan VIN, çeşitli sayılar ve karakterlerden oluşur ve üretilen her araca verilir. Boşluksuz 17 karakterden oluşan doğrusal bir dizidir ve Q/q, I/i ve O/o gibi sayılarla karışabilecek karakterleri dahil etmez. VIN’ın her hanesi ne zaman, nerede veya kim tarafından üretildiğine dair bilgiler içerir.

 

VIN, ikinci el bir araba alırken bilgi edinmek için kullanılabilir.  Ayrıca belirli bir aracın geçmişini incelemek için de kullanılabilir, yani bu modele ilişkin bir güvenlik sorunu veya kusur varsa bunu VIN sayesinde öğrenebilirsiniz.

VIN aşağıdaki yerlerde bulunabilir:

fotoğraf-01
① Araç şase numarası (VIN) aracınız kaydedilirken ve sahiplik ile alakalı hukuki konularda kullanılan numaradır. Numara, motor kaputunun ön duvarına kabartmalı olarak işlenmiştir.
fotoğraf-02
② VIN ayrıca ön göğüs panelinin üzerinde bulunan bir plakada da bulunabilir. Plakanın üzerindeki numara dışarıdan, arabanın ön camından kolayca görülebilir.
fotoğraf-03
③ Sürücünün yanında bulunan orta takviyenin üzerine takılan araç sertifikasyon etiketinde araç şase numarası (VIN) rahatça görülebilir.

VIN’ı çözümlerken bölümlere ayırarak incelemek en doğrusudur:

 

1. İlk 3 hane Dünya İmalatçı Tanıtım Numarası’dır (WMI):

 • İlk hane ürünün nerede üretildiğini söyler. Her ülkenin kendine özgü bir WMI karakter kodu vardır
 • İkinci hane aracınızın markasını söyler ve genellikle marka adının ilk harfidir. 
 • Üçüncü hane, ilk iki haneyle birlikte, hangi kategoride ya da üretim segmentinde olduğunu belirtir.

 

2. Sonra gelen 6 hane “tanımlayıcılardır”

 • Dördüncü haneden sekizinci haneye kadar olan kısım modelini, türünü, çeşitli sistemlerini ve motor kategorisini belirtir.
 • Dokuzuncu hane sahte VIN’leri önlemek için kullanılan güvenlik hanesidir.

 

3. Son 8 hane “belirleyicilerdir”:

 • Onuncu hane model yılını belirtir.
  * B-Y harfleri 1980-2000 yılları arasında üretilmiş bir model olduğunu belirtir.
  * 1-0 rakamları 2001-2009 yılları arasında üretilmiş bir model olduğunu belirtir.
  * Sayım 2010’da tekrardan A harfine
 • dönmüştür ve 2030’a kadar alfabeyi takip edecektir.
 • On birinci hane aracın montajının nerede yapıldığını belirtir.  Her üreticinin kendi tesisine özel bir kodu vardır. 
 • On ikinci haneden on yedinci haneye kadar olan haneler araca montaj aşamasında verilen sayılardır.