Go to content
Kia Çevre Dostu Üretimle Büyümeye Devam Ediyor

Kia Çevre Dostu Üretimle Büyümeye Devam Ediyor

2016-07-20

Tasarım ve teknolojide fark yaratarak küresel satışlarını artıran Kia, üretim tesislerinin çevresel etkisine yönelik önlemler alıyor. Otomobil imalatında su tüketimini, karbondioksit salınımı ve hava kirliliğini azaltılmaya devam eden Kia, atık maddelerin ise yüzde 93,7’sini geri dönüştürüyor.
 

Dünya otomotiv sektörünün yenilikçi markası Kia, sürdürülebilir hayata katkı sağlamak için çevreye duyarlı bir imalat süreci gerçekleştiriyor. Kia, yayınladığı son sürdürülebilirlik raporunda, üretim tesislerinin çevresel etkisini azaltmada büyük bir ilerleme gösterdiğini kaydetti.
  

Çevre dostu imalat yöntemlerine geçme konusunda uzun zamandır çalışmalar yapan Kia’nın üretim tesislerinde son 12 ayda sera gazı emisyon seviyeleri, atık miktarı ve su tüketimi azaldı. Kia’nın, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda kaydettiği gelişmelerde çalışanlarının çabası önemli rol oynadı. Ayrıca teknolojiye yapılan yatırımla ve daha modern üretim yöntemleriyle sektörde örnek gösterilecek seviyeler yakalandı.
 

Daha az ham madde tüketimi, daha az atık, daha çok geri dönüşüm
 

Kia’nın imalat yöntemlerini iyileştirme çabası ile 2014 yılından bu yana gereksinim duyulan hammadde hacminde birim başına yüzde 12,4; 2003 yılından bu yana ise yüzde 21,5 oranında düşüş gerçekleşti. Bununla birlikte, her bir otomobilin üretimi için gerekli olan çelik miktarında yüzde 22,1 oranında azalma ile 2003 yılından bu yana aynı dönem içerisinde tüketilen boya miktarında yüzde 11,7 oranında gerileme yaşandı.
 

Daha yüksek verim elde etmek üzere atılan bu adımların sonucunda Kia, 2014 yılından beri birim başına atık ürün oranlarında yüzde 1,2; 2003 yılından bu yana ise yüzde 30 oranında azalma kaydetti. Kia tüm atık maddelerin, 219 bin tona denk gelen %93,7’si için alternatif kullanım alanları geliştirerek, geri dönüşümü büyük çapta artırdı. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, imalatta kullanılmayan çinko kaplı çelik malzemeler çelik üreticilerine gönderildi. Çinko kaplanmayan çelik ise yeniden kullanılmak üzere Kia’nın üretim tesislerinde dökümhanelerde işlem görmeye devam etti. Kia, boya ve incelticileri tekrar kullanmak için yeni programları uygulamaya koyarken, diğer atıkları da inşaatta kullanılan çimento ve benzeri maddeleri üretmek için değerlendirdi.
 

Su tüketimi azaldı
 

2015 yılında üretim tesislerinde su tüketimini yüksek oranda azaltan Kia, bu başarıya bir dizi önlemle ulaştı. Dünyanın azalan su kaynakları konusunda çalışanlarına yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenleyen Kia, suyun geri kazanım oranını artırmak için otomobil imalatı sürecinde ortaya çıkan yoğuşmuş buhardan elde edilen soğutma suyunun korunmasını sağladı. Kore’deki üç üretim tesisinin her birinde kaydedilen büyümeye rağmen, Kia’nın 2015 yılında toplam su tüketim hacmi giderek azaldı. İmalat sürecinde su tüketimi birim başına yüzde 6,5 olacak şekilde 6,3 milyon m3’ten 5,957 milyon m3’e düşerek toplamda yüzde 5,5 oranında azaldı. Birim başına su tüketimi 2003 yılından bu yana yüzde 38,5 oranında düştü.
 

48 milyon çam ağacının yıllık karbon alımına eşdeğer emisyon azalması
 

Kia’nın sürdürülebilirlik raporunda, üretim sürecinden kaynaklanan karbondioksit emisyonunun da azaldığı görüldü. Kia, hizmet ve ürün tesislerinde sera gazı emisyonunu üçüncü taraf bir kurumun değerlendirmesini kabul eden ilk Koreli şirket olarak dikkat çekiyor. 2015 yılında, üretim esnasında üretilen birim başı karbondioksit emisyon seviyesi bir önceki yıla göre yüzde 2,8 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca 2008 yılından bu yana toplamda yüzde 29.6 oranında azaldı. Kia’nın üretim esnasında oluşan karbondioksit emisyon oranlarındaki toplam azalma, 48 milyon çam ağacının yıllık karbon alımına eşdeğer olarak hesapladı.
 

Aynı zamanda, imalat süreçlerinde araç başına üretilen boya partikülleri, uçucu organik bileşikler, toz partiküller ve yanıcı gazlar gibi zararlı hava kirleticilerinin seviyesinde de azalma görüldü. Uçucu organik bileşiklerin seviyeleri 2005 yılına kıyasla yüzde 54,2 daha düşükken, hava kirleticilerinin emisyonu 2014’ten 2015’e yüzde 5 azaldı ve şu anda 2003 yılına oranla yüzde 53 daha düşük seviyelere geldi.
 

Kia, çevre üzerindeki etkilerini daha da aza indirmek için her üretim tesisinde yenilikler ve geliştirmeler yapmaya büyük önem veriyor. Dünyanın lider marka danışmanlığı şirketi Interbrand, Kia’nın bu bağlamdaki çabalarının yanı sıra, alternatif güç aktarım mekanizmalarının geliştirilmesini ve araçlarında geri dönüştürülebilir, çevre dostu malzemelerin kullanılmasını dikkate alarak, markayı En İyi Küresel Yeşil Markalar güncel raporunda 35. sıraya yerleştirdi.