ไปสู่เนื้อหา

สัญลักษณ์และไฟเตือนและในรถยนต์ไฟฟ้า

หน้าขอ cluster ของ Kia EV ใน Sport Mode

ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ EV

เครื่องหมายสถานะ Ready
 1. 01ไฟแสดงสถานะพร้อม:
  ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในสถานะที่สามารถขับขี่ได้ หากมีปัญหากับระบบของรถ ไฟแสดงจะดับหรือกะพริบ
สัญลักษณ์ไฟเตือนปิดเครื่อง
 1. 02ไฟเตือนการปิดเครื่อง:
  ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเมื่อเอาต์พุตของรถถูกจำกัด เพื่อปกป้องชิ้นส่วนที่มีกำลังสูง หรือเมื่อพลังงานที่เหลืออยู่ ของแบตเตอรี่ (ไฟฟ้าแรงสูง) สำหรับขับขี่ต่ำมากหรือแรงดันไฟฟ้าเริ่มต่ำ เมื่อขึ้นเนินอาจลำบากหรือรถอาจถอยหลังได้ หากไฟเตือนนี้เปิดอยู่ไม่ได้หมายความว่าเกิดความผิดพลาดแต่อย่างใด
สัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
 1. 03ไฟแสดงสถานะการชาร์จ:
  ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อเชื่อมต่อขั้วต่อการชาร์จอย่างถูกต้อง เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงของรถยนต์ไฟฟ้า
สัญลักษณ์ไฟเตือนเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟ
 1. 04ไฟเตือนเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟ:
  ไฟจะสว่างเป็นสีเหลืองหากระบบเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟทำงานได้ไม่ดี เนื่องจากความผิดปกติของระบบเบรกและทำให้ประสิทธิภาพเบรกลดลง เล็กน้อย
สัญลักษณ์ไฟเตือนระดับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง
 1. 05ไฟเตือนระดับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง:
  ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (สำหรับขับขี่) เหลือน้อยเมื่อไฟเตือนเปิดขึ้นให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันที
สัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะโหมดการปรับสภาพแบตเตอ
 1. 06ไฟแสดงสถานะโหมดการปรับสภาพแบตเตอรี่:
  ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเมื่อโหมดปรับสภาพแบตเตอรี่ทำงาน
สัญลักษณ์ไฟเตือนการบริการ
 1. 07ไฟเตือนการบริการ:
  ไฟจะแสดงเมื่อมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า เช่น เซ็นเซอร์ เป็นต้น

ข้อควรระวัง

ความพร้อมใช้งานและการทำงานของคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น อุปกรณ์ตกแต่งและภูมิภาค สำหรับข้อมูลโดยละเอียดโปรดศึกษาคู่มือสำหรับเจ้าของรถ