ไปสู่เนื้อหา

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการชาร์จ EV ด้วยการชาร์จแบบกำหนดเวลา

มุมมองด้านหลังของ Kia EV ที่กำลังชาร์จ
Kia EV สามารถจัดการตารางการชาร์จและเริ่มชาร์จในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราค่าไฟฟ้าที่มีส่วนลด ซึ่งสามารถทำได้โดยการตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการชาร์จผ่านเมนู EV ของระบบ Infotainment

วิธีการตั้งค่าการชาร์จแบบกำหนดเวลา

หน้าจอแสดงข้อมูล EV บนจอ infotainment ของ Kia
  1. 01บนจอ Infotainment ให้เข้าไปที่ [EV] > [การชาร์จตามกำหนดเวลาและสภาพอากาศ] จากนั้นแตะปุ่มการตั้งค่า
ป๊อปอัปการตั้งค่าการชาร์จ Off-peak timing
  1. 02เลือกเมนู [การชาร์จตามกำหนดเวลา] และตั้งเวลาการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสูงสุดและตัวเลือกลำดับความสำคัญของเวลา แล้วกดตกลง
  2. 03เพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จของคุณให้เป็นเวลาออกเดินทางครั้งถัดไปโดยเลือกตัวเลือก [Prioritize Off-peak Charging] หรือเลือกตัวเลือก [Charge ONLY during Off-Peak] หากคุณต้องการให้ชาร์จเฉพาะในช่วงเวลาชาร์จที่ตั้งไว้เท่านั้น

ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้การชาร์จแบบกำหนดเวลา การเลือกตัวเลือก [Prioritize Off-peak Charging] อาจทำให้การชาร์จเกิดขึ้นนอกระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ถึงจำนวนการชาร์จเป้าหมาย
  • ในทางกลับกัน การเลือกตัวเลือก [Charge ONLY during Off-peak] จะทำให้การชาร์จเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น แต่อาจทำให้ไม่ถึงจำนวนการชาร์จเป้าหมาย
ความพร้อมใช้งานและการทำงานของคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น อุปกรณ์ตกแต่งและภูมิภาค สำหรับข้อมูลโดยละเอียดโปรดศึกษาคู่มือสำหรับเจ้าของรถ