ไปสู่เนื้อหา

แคมเปญแบรนด์

Keep Moving for Inspiration

Keep Moving for Inspiration

ไอเดียใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิด และการตามหาไอเดียใหม่ๆนั้น
มักไม่ใช่แค่การเดินทางเพียงสั้นๆ แต่หากเป็นการค้นพบระหว่างการเดินทาง

เพื่อค้นพบ คุณต้องสำรวจในสิ่งที่ไม่คาดคิด
เกีย ช่วยให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อค้นพบกับแรงบันดาลใจใหม่ๆ
เราสนับสนุนและผลักดันให้ทุกคนไม่หยุดเดินทาง ไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้า และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
เพื่อที่จะได้พบกับแรงบันดาลใจนั้น
ไอเดียใหม่ๆคือผลลัพธ์จากการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด
ของทั้งร่างกายและความคิด

ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไว้ของร่างกาย
แต่เรานิยามแรงบันดาลใจเป็นการเดินทางของความคิด
ที่ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆและความเป็นไปได้ที่หลากหลาย

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเกียเป็นมากกว่าแค่ “ยานพาหนะ”
ที่เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

เพราะเกียให้ทั้ง “เวลา” และ “พื้นที่”
เพื่อให้ได้มาซึ่งการเดินทางด้านความคิด

การเดินทางช่วยให้ผู้คน
ได้พบเจอสถานที่ใหม่
ได้คนพบผู้คนกลุ่มใหม่
และได้พบกับประสบการณ์ชีวิตใหม่

 
 
 
เราต้องทำอะไรอีกบ้าง?
ทำไมถึงไม่เข้ามาหาเราเอง?
แล้วถ้าเราหาไม่เจอล่ะ?
คำถามเหล่านี้คือคำถามที่เราถามเมื่อเรามองหาไอเดียใหม่ๆ

ไอเดียใหม่ๆท้าทายความเป็นไปได้ของมนุษย์
เพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดและมุมมองของเรา
เพื่อช่วยให้โลกของคุณและโลกของเราเป็นที่ที่ดีกว่าเดิม
เส้นทางของไอเดียต่างๆก็เป็นเส้นทางที่มุ่งไปสู่ความเป็นไปได้ที่หลากหลาย

ทั้งนี้ ไอเดียไม่หยุดรอใคร
ไอเดียมักเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิด
ในพื้นที่ที่เรายังต้องค้นหาต่อไป
และเพื่อที่จะหามันให้พบ เราต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆ