Go to content

Procedura RDE (Real Driving Emissions)

  • Witaj na stronie poświęconej informacjom na temat testu RDE (Real Driving Emissions) samochodów Kia.    Jaki jest poziom emisji Twojej Kia w rzeczywistych warunkach jazdy?

  • Termin RDE (Real Driving Emissions) odnosi się do poziomu emisji wydzielanych przez Twoje auto podczas codziennego użytkowania, nie zaś w środowisku testowym. Zgodnie z nowym prawodawstwem Unii Europejskiej – Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/427 – producenci samochodów mają obowiązek zbierać te dane i udostępniać je konsumentom. Na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) znajdują się wyniki testów poszczególnych modeli pojazdów Kia.