Go to content

Rozporządzenie REACH

Co to jest rozporządzenie REACH?

Kia pozostaje zaangażowana w ideę zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robi, oraz w utrzymaniu najwyższych standardów, jeśli chodzi o kwestie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. W ramach tego zobowiązania jesteśmy również zaangażowani w promowanie odpowiedzialnej produkcji, obsługi i użytkowania wszystkich naszych produktów poprzez wspieranie i realizowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej o nazwie REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów).

  • • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Regulation – znane także jako Reg. EC 1907/2006 wprowadzone przez Komisję Europejską w 2007 r. - ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez substancje chemiczne.

    • Artykuł 33 tego rozporządzenia WE stanowi, że konsumenci muszą być informowani o obecności substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w produktach, aby zagwarantować ich bezpieczne stosowanie. W związku z tym udostępniamy wszystkie istotne informacje z punktu widzenia klienta, których mogą potrzebować do konkretnego samochodu. 

    • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o REACH, odwiedź stronę European Chemical Agency.

Identyfikacja substancji SVHC

  • • Zgodnie z informacjami otrzymywanymi od naszych dostawców, SVHC obecne w artykułach składowych w ilości większej niż 0,1% są pokazane na odpowiedniej „Liście SVHC” dla konkretnego pojazdu / części, które znajdziesz poniżej.

    • Jeśli ma to zastosowanie, do listy SVHC dla konkretnego pojazdu/części dodaje się szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania dla artykułów zawierających SVHC.

Aby dowiedzieć się, które z tych substancji występują w Twoim samochodzie Kia, pobierz plik dla odpowiedniego modelu Kia: