Go to content

Autoretur

Vi tar hånd om bilen din når den har gått sin siste mil

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall. Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.

Om Autoretur og produsentansvaret

I Norge lever en bil i gjennomsnitt ca. 18 år før tiden er inne for vraking. Bilprodusenter og bilimportører er underlagt produsentansvaret, d.v.s. man har ansvar for at bilen den dagen den skal kasseres, skal tas hånd om på en miljømessig riktig måte. Produsentansvaret legger føringer som beskriver at det kasserte kjøretøyet skal gjenvinnes til minimum 95 % av bilens vekt. Produsentansvaret bestemmer også at siste eier skal kunne levere bilen til en godkjent biloppsamler kostnadsfritt i et godkjent landsomfattende mottaksnettverk. Autoretur er bilimportørenes eget selskap som ivaretar myndighetenes krav.

Gjenvinningen av din bil skjer i flere prosesser som sikrer miljøhensynet.

Miljøfarlige væsker fjernes umiddelbart fra kjøretøyet på underlag som hindrer at gift lekker ned i grunnen. Bilbatterier er farlig avfall og krever særskilt håndtering. Før bilopphugging presser vi bilen.

I bilopphuggeriet blir bilen kuttet opp i knyttenevestore deler som siden gjennomgår en nitid sorteringsprosess. På denne måten skiller man ulike materialer fra hverandre for senere gjenbruk. Etter at vi har fragmentert og sortert materialet for slutt- behandling sendes det videre til produsenter i Norge men også ut av landet. Nær sagt hele verden er mottaksplass for restmaterialet, alt etter hva de ulike delene skal benyttes til. Norsk bilopphugging er dermed en del av et globalt miljøtiltak.

Det er svært mye nyttig som blir laget av bilen din!

Bilopphugging gir materialer til: Armaturer, Kabler/ledninger, Kontormøbler, Bestikk, Gryter og kokekar, Deler til vaske og oppvaskmaskiner, Kjøkkenvifter, Komfyrer, Utslagsvask Lamper, Gateskilt, Autovern, Lyktestolper, Kumlokk, Sykkelstativ, Handlevogner, Kleshengere, Gjerde, etc…