შინაარსზე გადასვლა
  1. Home>
  2. Discover kia>
  3. ხმით ძებნა>
  4. რა არის ზაფხულის საბურავი?

რა არის ზაფხულის საბურავი?

"ზაფხულის საბურავი სრულყოფილად მოძრაობს მშრალ ზედაპირზე, მაგრამ თოვლიან და ყინულიან ზედაპირზე, მისი შესრულების ხარისხი მნიშვნელოვნად მცირდება"

ზაფხულის საბურავი სრულყოფილად მოძრაობს მშრალ ზედაპირზე, მაგრამ თოვლიან და ყინულიან ზედაპირზე, მისი შესრულების ხარისხი მნიშვნელოვნად მცირდება.

 

თქვენ გაქვთ ზაფხულის საბურავები, თუ მათზე არ არის დატანილი ნიშანი M+S (Mud and Snow- ტალახი და თოვლი.

 

როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, ზაფხულის საბურავის გამოყენება უნდა მოხდეს ზაფხულში, ან მთელი წლის განმავლობაში იმ ადგილებში, სადაც არ არის ზამთარი.

როგორც სახელი მიუთითება, ყველა სეზონის საბურავები გამოიყენება ნებისმიერ ამინდში.

 

თქვენ გაქვთ ყველა სეზონის საბურავები, თუ მათზე დატანილია აღნიშვნა ALL SEASON და/ან M+S .

 

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სეზონის საბურავების გამოყენება შესაძლებელია თოვლიან და ყინულოვან გზებზე, ზამთრის საბურავებს უკეთესი მოჭიდება აქვთ თოვლის საფარზე, ამიტომ მათი გამოყენება რეკომენდირებულია იმ ადგილებში, სადაც მკაცრი ზამთარი იცის.