შინაარსზე გადასვლა
  1. Home>
  2. Discover kia>
  3. ხმით ძებნა>
  4. რამდენს ხანს ძლებს ზაფხულის საბურავი?

რამდენს ხანს ძლებს ზაფხულის საბურავი?

"ზაფხულის საბურავებს შეუძლია გაგატაროთ 20,000-40,000 მილი, რაც დამოკიდებულია მართვის ჩვევასა და კლიმატურ პირობებზე, მაშინ როდესაც ყველა სეზონის საბურავს უმეტესს შემთხვევაში მხოლოდ 60,000 მილის გატარება შეუძლია."

დროა საბურავი შეცვალოთ, თუ  პროტექტორის დონე გაცვეთილია და გაუთანაბრდა საბურავს. 

ზაფხულის საბურავი სრულყოფილად მოძრაობს მშრალ ზედაპირზე, მაგრამ თოვლიან და ყინულიან ზედაპირზე, მისი შესრულების ხარისხი მნიშვნელოვნად მცირდება. მათ შეუძლიათ გაგატაროთ 20,000-40,000 მილი, რაც დამოკიდებულია მართვის ჩვევასა და კლიმატურ პირობებზე.

ყველა სეზონის საბურავი გამოიყენება ნებისმიერ ამინდში. მათ უმეტესს შემთხვევაში მხოლოდ 60,000 მილის გატარება შეუძლია, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ხშირად გიწევთ მაგისტრალზე მოძრაობა, შესაძლებელია მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა კიდევ უფრო დამოკლდეს.