შინაარსზე გადასვლა

გარანტია

  1. Home>
  2. სერვისი>
  3. გარანტია

“კია ჯორჯია” გთავაზობთ უპრეცედენტო საგარანტიო პირობებს კიას მარკის ავტომობილებზე
საგარანტიო ვადები კიას მთელ სამოდელო რიგზე განისაზღვრება 5 წლით ან 150 000 კმ  გარბენით, რომელიც პირველი შესრულდება. 

“Kia Georgia” გარანტიას იძლევა ავტომობილის შეუფერხებელ მუშაობაზე მათთვის განსაზღვრული საგარანტიო ვადის განმავლობაში და ვალდებულებას იღებს ნორმალური ექსპლოატაციის პირობებში აღმოჩენილ  ნებისმიერი საწარმოო დეფექტის აღმოფხვრაზე ყოველგვარი  ანაზღაურების გარეშე საგარანტიო ვადის პერიოდში.

გარანტია არ ვრცელდება მხოლოდ იმ დეტალებზე, რომლებიც ექვემდებარებიან ბუნებრივ ცვეთას. ასევე  არასწორი  ექსპლოატაციით ან  სერვისით, აგრეთვე ავტომობილის კონსტრუქციაში “Kia Georgia”–სთან შეუთანხმებელი  ცვლილებების შეტანით გამოწვეულ დაზიანებებზე.

საგარანტიო ვალდებულებები;

· ავტომობილის ექსპლოატაციისას რაიმე სახის შეფერხების გამოვლენისთანავე მომხმარებელმა უნდა მიმართოს კიას ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
· ავტომობილმა უნდა გაიაროს გეგმიური ტექნიკური მომსახურების  ყოველ  8 000 კმ გარბენზე
· თუ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილის შეცვლა მოხდა საგარანტიო ვადის პერიოდში, მაშინ მისი საგარანტიო ვადა იწურება ავტომობილის გარანტიასთან ერთად.
· კიას ავტორიზებულ სერვსის ცენტრთან შეუთანხმებელი ავტომობილის ნებისმიერი ტექნიკური ცვლილებით გამოწვეული ზიანი არ ექვემდებარება საგარანტიო ანაზღაურებას
· გარანტია არ ფარავს გადაჭარბებული დატვირთვით და არასწორი ექსპლოატაციით გამოწვეულ დეფექტებს