შინაარსზე გადასვლა
  1. Home>
  2. Discover kia>
  3. ხმით ძებნა>
  4. რა არის შეზღუდული მოცურების დიფერენციალი?

რა არის შეზღუდული მოცურების დიფერენციალი?

"მოცურების დიფერენციალი არის მოწყობილობა, რომელიც ითვლის და ანაწილებს ენერგიას საბურავებზე ბრუნვის გადაადგილებით, წევის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად."

ნორმალური მართვის პირობებში, მარცხენა და მარჯვენასაბურავების ბრუნვის სიჩქარე იგივე რჩება, მაგრამ თოვლიან, ყინულოვან, ქვიშიან ან ტალახიან გზებზე მოძრაობისას, წარმოიქმნება სხვაობა საბურავებს შორის ბრუნვების რაოდენობაში. იგივე ხდება კუთხეების მოქცევისას. გარე საბურავი უფრო მეტად ბრუნავს, რადგან მისი მობრუნების მანძილი უფრო გრძელია, ვიდრე შიდა საბურავის. აქედან გამომდინარე, დიფერენციალები საჭიროა საბურავებზე სხვადასხვა რაოდენობის ენერგიის გადასაცემად. შეზღუდული მოცურების დიფერენციალები ხელს უშლის წევის დაკარგვას და უზრუნველყოფს ენერგიის ოპტიმალურ განაწილებას საბურავებს შორის ბრუნვის რეგულირებით. ის საშუალებას აძლევს გამწევ საბურავს მიიღოს უფრო მეტი ბრუნვა, რათა ავტომობილმა მოძრაობა გააგრძელოს. 

. შეზღუდული მოცურების დიფერენციალები აერთიანებს ორ დიფერენციალის მახასიათებლებს: ღია დიფერენციალს,  რომელიც საშუალებას აძლევს თითოეულ საბურავს დამოუკიდებლად დატრიალდეს და ჩაკეტილი დიფერენციალს, რაც თითოეული საბურავის ბრუნვის სიჩქარეს ერთნაირს ხდის. 

არსებობს შეზღუდული მოცურების დიფერენციალის ორი ტიპი: ელექტრო და მექანიკური.  პირველი, რომელსაც ასევე   e-LSD- ს უწოდებენ, იყენებს ელექტრონულად კონტროლირებულ კლაჩს საბურავების ბრუნვის სიჩქარის აქტიური მართვისთვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ავტომობილი თავად განსაზღვრავს გზის პირობებს და წინასწარ ააქტიურებს ელექტრონულ  e-LSD- ს. M-LSD, იყენებს მექანიკურად მართულ კლაჩს საბურავების წევის გასაკონტროლებლად. მოწყობილობა ანაწილებს ენერგიას, მაგრამ მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც სისტემა აღმოაჩენს განსხვავებას საბურავების ბრუნვის სიჩქარეში მას შემდეგ, რაც ის მიაღწევს გარკვეულ დონეს.  კიდევ ერთი შეზღუდვა ისაა, რომ ენერგიის შეზღუდვის ხარისხი მექანიკურად განისაზღვრება. ამიტომ, e-LSD ითვლება უფრო მოწინავედ, მუშაობს უფრო შეუფერხებლად და ზუსტად, ვიდრე M-LSD.