შინაარსზე გადასვლა
  1. Home>
  2. Discover kia>
  3. ხმით ძებნა>
  4. როგორ იზომება საბურავები?

როგორ იზომება საბურავები?

“საბურავის ზუსტი ზომა შეგიძლიათ იპოვოთ ეტიკეეტზე. ეტიკეტირება მოიცავს ინფორმაციას საბურავის სიგანის, თანაფარდობის, რგოლის დიამეტრის და დისკის ზომის შესახებ.”

 

საბურავის ეტიკეტი აღწერს საბურავის ფუნდამენტურ მახასიათებლებს და საბურავის საიდენტიფიკაციო ნომერს (TIN) -უსაფრთხოების სტანდარტის სერტიფიკაციისთვის. საბურავის გაწვევის შემთხვევაში, TIN შეიძლება გამოყენებულ იქნას საბურავის იდენტიფიკაციისთვის.

 

1) მწარმოებლის ან ბრენდის სახელწოდება

მწარმოებელი ან ბრენდი ნაჩვენებია.

 

2) საბურავის ზომის აღნიშვნა

საბურავის ზომის აღნიშვნა ასევე დატანილია საბურავის გვერდითა კედელზე. ეს ინფორმაცია დაგეხმარებათ საბურავების შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში. იხილეთ ქვემოთ მოცემული განმარტებები, თუ  რას ნიშნავს საბურავის ზომის აღნიშვნაში მითითებული ასოები და ციფრები.

გაითვალისწინეთ, რომ ეს ასოები და ციფრები მოცემულია მხოლოდ მაგალითის სახით; საბურავის ზომა შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი ავტომობილის შესაბამისად.

 

P235/55R19 108T

● P -  სატრანსპორტო საშუალების ტიპი(საბურავები აღნიშნული ასო P-თი განკუთვნილია სამგზავრო ავტომობილებისათვის; აღნიშვნა LT- მსუბუქი სატვირთო ავტომობილებისათვის. თუმცა, ასეთი ასოები შეიძლება არ ჩანს ევროპულ საბურავებზე). 

● 235 - საბურავის სიგანე მილიმეტრებში

● 55 -  ასპექტის თანაფარდობა. საბურავის მონაკვეთის სიმაღლე, როგორც მისი სიგანის პროცენტული მაჩვენებელი.

● R - საბურავის კონსტრუქციის კოდი (რადიალური).

● 19 - ჩარჩოს დიამეტრი ინჩებში.

● 108 - დატვირთვის ინდექსი, რიცხვითი კოდი, რომელიც უკავშირდება საბურავის მაქსიმალურ დატვირთვას.

● T - სიჩქარის შეფასების სიმბოლო.

 

დისკის ზომის აღნიშვნა

დისკებზე აღნიშნულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდებათ, თუ ოდესმე მოგიწევთ მისი შეცვლა. იხილეთ ქვემოთ მოცემული განმარტება, თუ რას ნიშნავს დისკის ზომის აღნიშვნაში მოცემული ასოები და ციფრები.

 

აქ მოცემულია დისკის ზომის აღნიშვნის მაგალითი:

 

7.5JX19

● 7.5 - ჩარჩოს სიგანე ინჩებში

● J - ჩარჩოს კონტურის აღნიშვნა

● 19 - ჩარჩოს დიამეტრი ინჩებში

 

3) საბურავის საიდენტიფიკაციო ნომერი (TIN)

 წარმოების თარიღი მითითებულია TIN- ში ბოლო ოთხი ციფრით.

 

4) საბურავის ფენის  შემადგენლობა და მასალა 

რეზინის და ქსოვილის ფენების რაოდენობა საბურავში.

 

5)  მაქსიმალური დასაშვები ინფლაციური წნევა

ჰაერის წნევის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც უნდა ჩაიტუმბოს საბურავში.

 

6) მაქსიმალური დატვირთვის ნიშანი

მაქსიმალური დატვირთვა, რაც საბურავს შეუძლია უზრუნველყოს.

 

7)  საბურავის ხარისხის ერთგვაროვანი შეფასება

ხარისხის შეფასების ნახვა შესაძლებელია საბურავის გვერდით კედელზე.