შინაარსზე გადასვლა
  1. Home>
  2. Discover kia>
  3. ხმით ძებნა>
  4. როგორ ხდება საბურავების დაბალანსება?

როგორ ხდება საბურავების დაბალანსება?

“დაბალანსება ხდება საბურავის საბალანსო დანადგარის, საბურავის დამაბალანსებელ მანქანაზე მიმაგრებით, შემდეგ აპარატის ტრიალით დისბალანსის შესამოწმებლად, რაც ტექნიკოსებს საშუალებას აძლევს შეცვალონ წონის გადანაწილება.”

საბურავის დაბალანსება გულისხმობს საბურავის გარშემო წონის განაწილების დისბალანსის სწორ კორექტირებას. ბალანსირება ხდება საბურავებისა და დისკების დამაბალანსებელ მანქანაზე მიმაგრებით და შემდეგ მათ დატრიალებას წონის განაწილების დისბალანსის შესამოწმებლად. დაბალანსებული საბურავების უპირატესობა მოიცავს უფრო გლუვ სიარულს და საბურავის ცვეთის შემცირებას, რაც აუმჯობესებს საბურავის სიცოცხლის ხანგრძლივობას. დაბალანსებული საბურავები ასევე დიდ როლს თამაშობენ დაჭიმულობის შემცირებაში.  ავტომობილის ერთ ადგილზე დიდხანს დგომამ, ასევე შესაძლებელია გამოიწვიოს სიბრტყელე საბურავის გარკვეულ ადგილებში, რაც დისბალანსის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია. 

 

 საბურავის გასწორება შესაძლებელია მოხდეს საბურავების კუთხის შესწორებით. სწორად გასწორებული საბურავები უზრუნველყოფს შეუფერხებლად მართვას, საბურავის ცვეთის შემცირებას და ავტომობილის უკეთ მართვას. 

წარმოებისას,  Kia– ს ავტომობილებზე  დისკები ზუსტად არის გასწორებული და დაბალანსებული, რაც უზრუნველყოფს საბურავის სიცოცხლის ხანგრძლივობას და საუკეთესო შედეგს.  უმეტეს შემთხვევაში, აღარ დაგჭირდებათ ხელახლა გასწორება. მიუხედავად ამისა, თუ შეამჩნევთ რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშანს, საჭიროა თქვენი საბურავების გასწორება, ან დაბალანსება.

 

  • საბურავის ბალანსირება:

დაუბალანსებელი საბურავების ნიშნებია: (1) საბურავის არათანაბარი ცვეთა და (2) საჭის, იატაკის დაფის ან სავარძლის უჩვეულო ვიბრაცია. ვიბრაციის ნაწილში ჩანს თუ რომელი საბურავი (წინა, თუ უკანა) საჭიროებს დაბალანსებას. 

 

  • საბურავის გასწორება:

 არასწორმა განლაგებამ შეიძლება გამოიწვიოს (1) საბურავის უსწორმასწორო და სწრაფი ცვეთა, (2) ავტომობილის ერთ მხარეს გადაწევა, (3) საჭეზე ვიბრაცია, (4) საბურავის ხმაური და (5) საჭის ცენტრის დარღვევა - პირდაპირ მოძრაობისას.