ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Autodeal Π&Ρ Δάβαρη

Η Autodeal Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την αποκλειστική αντιπροσώπευση των αυτοκινήτων της Kia Motors στην Ελλάδα και είναι μέλος του Ομίλου Εταιρειών Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ.

Τα αυτοκίνητα KIA πρωτοεισήχθησαν στην Ελληνική αγορά το 1993, αλλά μέχρι και τον Απρίλιο του 1999 οι πωλήσεις τους ήταν σχετικά περιορισμένες, κατά μέσο όρο 1.700 αυτοκίνητα τον χρόνο.

Η δυναμική διαχείριση της KIA από την Autodeal είχε σαν αποτέλεσμα την απογείωση των πωλήσεων οι οποίες το 8μηνο Μαΐου-Δεκεμβρίου 1999, έφτασαν τα 6.000 αυτοκίνητα. Έκτοτε, οι πωλήσεις της KIA έχουν διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, εδραιώνοντας την μάρκα στην ελληνική αγορά και θέτοντας τις βάσεις για ακόμα πιο δυναμική ανάπτυξη στο μέλλον.

Για την διανομή των αυτοκινήτων KIA, η Autodeal ανέπτυξε ένα ισχυρό και καθετοποιημένο δίκτυο εμπορικών συνεργατών σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές του Ομίλου Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ. Το δίκτυο έχει περισσότερους από 50 Επίσημους Εμπόρους/Επισκευαστές και καλύπτει γεωγραφικά το 99% της Ελλάδας.

Προτεραιότητα της Autodeal είναι η πλήρης ικανοποίηση του τελικού πελάτη. Για τον σκοπό αυτό, μέσω του δικτύου των εμπορικών της συνεργατών, παρέχει στους αγοραστές / κατόχους μοντέλων KIA υπηρεσίες άριστης ποιότητας, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους τόσο κατά τη διαδικασία αγοράς αυτοκινήτου όσο και μετά από την αγορά (after sales). Επίσης φροντίζει για την τακτική εκπαίδευση/επιμόρφωση των εμπορικών της συνεργατών τόσο σε τεχνικά όσο και σε εμπορικά θέματα.

Στα άμεσα σχέδια της Autodeal περιλαμβάνονται η τακτική ανανέωση της γκάμας των μοντέλων της KIA, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου εμπορικών συνεργατών της.