Go to content

Change the language :

Slovakia Auto, s.r.o. Bratislava
 1. Home
 2. Prehľad
 3. Mobilita
 4. Aktualizácia máp

Aktualizácia máp

Celých 7 rokov aktuálna navigácia

Každé vozidlo Kia vybavené navigáciou priamo z výroby má nárok na 6-krát ročnú aktualizáciu máp bezplatne*.

 • Aktualizácie máp

  Ako a kde aktualizovať?

  Vďaka 7-ročnej aktualizácii máp ideš vždy správnym smerom, načas a ešte aj ušetríš palivo.

  O aktualizáciu postará autorizovaný servis Kia.

* 7-ročná aktualizácia máp
Program 7-ročnej aktualizácie máp sa vzťahuje na novovyrobené vozidlá zakúpené po 28. apríli 2013 so zabudovaným navigačným systémom. Servisný poplatok môže byť účtovaný za čas potrebný pre vykonanie aktualizácie. 7-ročná aktualizácia máp obsahuje 6 krát ročnú aktualizáciu máp. Navigačný systém dodávaný priamo z výroby obsahuje už aktualizované mapy. Záruku na navigačný systém nijako neovplyvňuje tento program 7-ročnej aktualizácie máp. Kia Sales Slovakia nenesie zodpovednosť za kvalitu máp dodávaných od spoločnosti HERE. TomTom Live Service: Služby sú dodávané bezplatne po dobu 7 rokov od pripojenia navigácie do mobilnej siete.