Go to content

Change the language :

Motorr Martin, s.r.o. Martin

 1. Home
 2. Pre firmy
 3. Zvýhodnené skupiny nákupu

Zvýhodnené skupiny nákupu

 • Veľkoodberateľ

  FIRMA – VEĽKOODBERATEĽ

  Zvýhodnenie pri kúpe min. 2 áut za 12 mesiacov. Získa ho aj firma, ktorá kupuje 1 auto a preukáže, že vo vozovom parku už používa aspoň 1 osobné auto (kópia OEV).

 • car model

  OPERATÍVNY LÍZING

  Prenájom vozidla, ktoré vlastní lízingová spoločnosť a ostáva ním aj po ukončení nájmu. Pri operatívnom lízingu zvýhodnené podmienky už pri prvom vozidle.

 • car model

  PRIAMI DODÁVATELIA KIA

  Dodávatelia (nie subdodávatelia) výrobného závodu Kia Slovakia a distribútora/importéra Kia Sales Slovakia so zvýhodnením už od prvého auta.

 • car model

  ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

  Organizácie štátnej správy a miestnej správy (nesmú mať súkromného vlastníka). Taktiež organizácie (napr. školy) založené samosprávou (VÚC a pod.).

 • car model

  ZMOS

  Zvýhodnenie členov Združenia miest a obcí Slovenska na základe zmluvy o spolupráci s Kia Sales Slovakia.

 • car model

  AUTOŠKOLY

  Zvýhodnenie už pri kúpe 1 auta. Treba preukázať prevádzkovanie autoškoly (obchodný register alebo koncesná listina).

 • car model

  POŽIČOVNE ÁUT

  Zvýhodnenie už pri kúpe 1 auta. Treba preukázať prevádzkovanie požičovne áut (obchodný register alebo koncesná listina).

 • car model

  TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

  Zvýhodnenie pri preukázaní prevádzkovania taxi služby (obchodný / živnostenský register alebo koncesná listina).

 • car model

  NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

  Zvýhodnenie pre neziskové, či charitatívne organizácie alebo chránené dielne uvedené v registri na www.upsvar.sk alebo www.dielne.sk/zoznam-dielni

 • car model

  REGISTROVANÉ CIRKVI

  Zvýhodnené podmienky nákupu pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. Cenové výhody sa vzťahujú aj na pracovníkov týchto inšitúcií.

 • car model

  NOVINÁRI

  Držitelia preukazu PRESS majú zvýhodnený nákup vozidiel Kia, ktoré si môžu kúpiť ako fyzická osoba, ale aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

 • car model

  LEKÁRI, ZÁCHRANÁRI, FARMACEUTI, VETERINÁRI

  Pre zvýhodnenie stačí doklad o dosiahnutom vzdelaní. Auto je možné kúpiť aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

 • car model

  DIPLOMATI

  Zvýhodnenie pre držiteľov diplomatického pasu, ktorí po kúpe auta majú nárok na vrátenie DPH od relevantných orgánov štátu.

 • car model

  DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

  Zdravotne ťažko postihnutí získajú zvýhodnenie, ak sa pri kúpe auta preukážu preukazom ZŤP. Auto si môžu zakúpiť aj na živnosť.

 • car model

  ADVOKÁTSKA KOMORA

  Zvýhodnenie členov advokátskej komory, ktorí členstvo preukážu dokladom. Kúpa auta aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

 • car model

  ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

  Zvýhodnenie po preukázaní sa zamestnaneckým preukazom alebo potvrdením o prac. pomere.