Go to content

Change the language :

Motorr Martin, s.r.o. Martin

 1. Home
 2. Pre firmy
 3. Zvýhodnené skupiny nákupu

Zvýhodnené skupiny nákupu

 • Veľkoodberateľ

  FIRMA – VEĽKOODBERATEĽ

  Zvýhodnenie pri kúpe min. 2 áut za 12 mesiacov. Môže ho získať aj firma, ktorá si objedná 1 vozidlo, ak preukáže, že vo svojom vozovom parku používa aspoň 1 osobné auto (kópia OEV).

 • car model

  OPERATÍVNY LÍZING

  Prenájom vozidla, ktorého vlastníkom je lízingová spoločnosť a ostáva ním aj po ukončení nájmu. Pri operatívnom lízingu získava zákazník zvýhodnené podmienky už pri prvom vozidle.

 • car model

  DODÁVATELIA KIA

  Priami dodávatelia (nie subdodávatelia) výrobného závodu Kia Motors Slovakia a distribútora Kia Sales Slovakia majú nárok na zvýhodnenie už pri kúpe prvého auta.

 • car model

  ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

  Organizácie štátnej správy a miestnej správy. Taktiež školy a iné organizácie, ktoré boli založené samosprávou (VÚC a pod.). Organizácia nesmie mať súkromného vlastníka.

 • car model

  ZMOS

  Členovia Združenia miest a obcí Slovenska na základe zmluvy o spolupráci medzi ZMOS a Kia Sales Slovakia. Podľa zmluvy patrí ZMOS medzi najviac zvýhodnené skupiny nákupu.

 • car model

  AUTOŠKOLY

  Nárok na zvýhodnené podmienky už od jedného vozidla. Podmienkou je mať v obchodnom registri alebo koncesnej listine uvedené prevádzkovanie autoškoly a vedieť to preukázať dôkazom.

 • car model

  POŽIČOVNE ÁUT

  Nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla, pričom je potrebné mať v obchodnom registri záznam o vykonávaní tejto činnosti a preukázať sa dôkazom o prevádzkovaní požičovne.

 • car model

  TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

  Zvýhodnené podmienky pri preukázaní výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne koncesnou listinou, kde je uvedené, že osoba vykonáva činnosť taxi služby.

 • car model

  NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

  Na zvýhodnenie má nárok každá nezisková, charitatívna organizácia alebo chránená dielňa, ktorá je uvedená v registri na www.upsvar.sk alebo www.dielne.sk/zoznam-dielni

 • car model

  SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

  Zvýhodnené podmienky pre členov futbalového zväzu (futbalistov, funkcionárov). Podmienkou je preukázať sa členským preukazom alebo iným relevantným dokladom.

 • car model

  NOVINÁRI

  Ste držiteľom preukazu PRESS?
  U nás máte nárok na zvýhodnený nákup vozidiel Kia, ktoré si môžete kúpiť ako fyzická osoba, ale aj na firmu, ak ste jej spoločníkom alebo konateľom.

 • car model

  LEKÁRI, VETERINÁRI, FARMACEUTI

  Stačí sa preukázať dokladom o dosiahnutom vzdelaní a auto môžete mať výhodnejšie. Môžete ho kúpiť aj na firmu, ktorej ste spoločníkom alebo konateľom.

 • car model

  DIPLOMATI

  Zvýhodnenie pre držiteľov diplomatického pasu, pričom niektorí aj nárokom na odpočet DPH. Po kúpe auta s daňou si diplomat vyžiada jej vrátenie od relevantných orgánov štátu.

 • car model

  DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

  Zdravotne ťažko postihnutí občania získajú zvýhodnené podmienky, ak sa pri kúpe vozidla značky Kia preukážu preukazom ZŤP. Vozidlo si môžu zakúpiť aj na svoju živnosť.

 • car model

  ADVOKÁTSKA KOMORA

  Ak ste členom advokátskej komory a preukážete sa relevantným dokladom, máte nárok na zvýhodnenie. Rovnako, keď si auto kúpite na firmu, v ktorej ste spoločníkom alebo konateľom.

 • car model

  ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

  Podmienkou zvýhodnenia je preukázať sa zamestnaneckým preukazom alebo potvrdením o pracovnom pomere.