Go to content

Change the language :

Motorr Martin, s.r.o. Martin
 1. Home
 2. Pre firmy
 3. Zvýhodnené skupiny

Zvýhodnené skupiny - Nové autá na predaj

 • Nákup vozidiel Kia pre zvýhodnené skupiny ako sú podnikateľské subjekty, organizácie štátnej, regionálnej alebo miestnej správy.

 • Veľkoodberateľ

  FIRMY - VEĽKOODBERATELIA

  Zvýhodnené podmienky nákupu dostupné pre firemných veľkoodberateľov už pri kúpe minimálne 1 auta (za obdobie posledných 12 mesiacov).

 • car model

  OPERATÍVNY LÍZING

  Prenájom vozidla, pri ktorom je jeho vlastníkom počas nájmu lízingová spoločnosť. Pri operatívnom lízingu zvýhodnené podmienky už pri prvom vozidle.

 • car model

  PRIAMI DODÁVATELIA

  Dodávatelia (nie subdodávatelia) výrobného závodu Kia Slovakia a distribútora/importéra Kia Sales Slovakia so zvýhodnením už od prvého auta.

 • car model

  ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

  Organizácie štátnej správy a miestnej správy (nesmú mať súkromného vlastníka). Taktiež organizácie (napr. školy) založené samosprávou (VÚC a pod.).

 • car model

  ZMOS

  Zvýhodnenie členov Združenia miest a obcí Slovenska na základe zmluvy o spolupráci s Kia Sales Slovakia.

 • car model

  AUTOŠKOLY

  Zvýhodnenie už pri kúpe 1 auta. Treba preukázať prevádzkovanie autoškoly (obchodný register alebo koncesná listina).

 • car model

  POŽIČOVNE ÁUT

  Zvýhodnenie už pri kúpe 1 auta. Treba preukázať prevádzkovanie požičovne áut (obchodný register alebo koncesná listina).

 • car model

  TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

  Zvýhodnenie pri preukázaní prevádzkovania taxi služby (obchodný / živnostenský register alebo koncesná listina).

 • car model

  NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

  Zvýhodnenie pre neziskové, či charitatívne organizácie alebo chránené dielne uvedené v registri na www.upsvar.sk alebo www.dielne.sk/zoznam-dielni

 • car model

  POĽOVNÍCI

  Zvýhodnené podmienky nákupu pre poľovníkov (len model Kia Sportage) po predložení kópie platného poľovníckeho lístku.

 • car model

  NOVINÁRI

  Držitelia preukazu PRESS majú zvýhodnený nákup vozidiel Kia, ktoré si môžu kúpiť ako fyzická osoba, ale aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

 • car model

  LEKÁRI, ZÁCHRANÁRI, FARMACEUTI, VETERINÁRI

  Pre zvýhodnenie stačí doklad o dosiahnutom vzdelaní. Auto je možné kúpiť aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

 • car model

  DIPLOMATI

  Zvýhodnenie pre držiteľov diplomatického pasu, ktorí po kúpe auta majú nárok na vrátenie DPH od relevantných orgánov štátu.

 • car model

  DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

  Zdravotne ťažko postihnutí získajú nárok na zvýhodnenie vozidla pri splnení podmienok. Auto je možné kúpiť aj na živnosť.

 • car model

  ADVOKÁTSKA KOMORA

  Zvýhodnenie členov advokátskej komory, ktorí členstvo preukážu dokladom. Kúpa auta aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

 • car model

  UČITELIA, PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

  Zvýhodnené podmienky nákupu vozidiel Kia pre pracovníkov vykonávajúcich pedagogickú prax.

 • car model

  ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

  Zvýhodnenie po predložení potvrdenia o pracovnom pomere.