Go to content

Aké rôzne spôsoby nabíjania elektromobilu existujú?

 • What are the different methods of charging an electric vehicle?

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako môžeš nabiť akumulátor vo svojom elektromobile. Priama konfrontácia s možnosťou štandardného a rýchleho nabíjania, ako aj s rôznymi druhmi konektorov môže spočiatku znieť zložito. V skutočnosti je však celá problematika oveľa jednoduchšia, než sa na prvý pohľad zdá! V tomto krátkom sprievodcovi ťa oboznámime so všetkými kľúčovými informáciami, ktoré potrebuješ vedieť.

V zásade treba zvážiť dva hlavné aspekty: KDE a AKO RÝCHLO hodláš nabíjať? Obe otázky spolu súvisia, takže rýchlosť nabíjania bude závisieť od toho, aký konkrétny elektromobil vlastníš, od kapacity jeho akumulátora a od toho, aký používaš systém nabíjania.

Ďalšia zásadná vec, ktorú potrebuješ vedieť hneď na začiatku: existujú 3 kategórie alebo druhy nabíjania: udržiavacie nabíjanie, nabíjanie striedavým prúdom a nabíjanie jednosmerným prúdom.

 1. UDRŽIAVACIE NABÍJANIE
  Najpomalší spôsob nabíjania elektromobilu v domácnosti za použitia štandardnej (trojkolíkovej) zástrčky na 220 V. Odporúča sa používať len v naliehavých prípadoch, s náležitou opatrnosťou a po porade s dodávateľmi elektrickej energie.
 2. NABÍJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM
  Ak máte namontovanú nástennú nabíjačku, môžete vozidlo nabíjať tri- až štyrikrát rýchlejšie prostredníctvom nabíjania striedavým prúdom v domácnosti. K dispozícii je tiež verejné nabíjanie striedavým prúdom.
 3. NABÍJANIE JEDNOSMERNÝM PRÚDOM
  Najrýchlejší spôsob nabíjania elektromobilu – na verejnej rýchlonabíjacej stanici na jednosmerný prúd s výkonom 50 kW a viac. Týmto spôsobom nabijete akumulátor z 20 na 80 % približne za 40 minút. Okrem toho existujú aj ultrarýchle nabíjacie stanice, ktoré poskytujú vyšší výkon než 150 kW.

TERMINOLÓGIA – DOBRE VEDIEŤ!

Existuje viacero rôznych výrazov na označenie nabíjacej stanice, ktoré však spravidla znamenajú to isté: nabíjacia stanica, nabíjacia zásuvka, nabíjací konektor, nabíjací port, nabíjačka či napájacie zariadenie pre elektrické vozidlá (EVSE).

Nabíjanie v domácnosti VERSUS verejné nabíjanie

Máte dve možnosti – nabíjať svoj elektromobil doma, elektrinou z domácej elektrickej siete, alebo použiť verejné nabíjacie stanice. Od toho budú závisieť druhy (a rýchlosti) nabíjania, ktoré vám budú k dispozícii.


 • MOŽNOSŤ 1:
  Nabíjanie v domácnosti

Približne 80 % všetkého nabíjania elektromobilov sa v súčasnosti vykonáva v domácnosti. Zvyčajne počas noci, keď majitelia spia – takže keď sa ráno zobudia, majú doplna nabitý akumulátor, ktorý takmer vždy poskytuje viac než dostatočný dojazd na elektrinu pre každodenné dopravné potreby väčšiny ľudí.

K dispozícii sú DVA DRUHY nabíjania v domácnosti: udržiavacie nabíjanie prúdom z domácej siete alebo domáce nabíjanie striedavým prúdom prostredníctvom namontovanej nástennej nabíjačky. Hlavné rozdiely sú tieto:

 • UDR%C5%BDIAVACIE NAB%C3%8DJANIE

  UDRŽIAVACIE NABÍJANIE

  • Predstavuje nabíjanie pomocou štandardnej (trojkolíkovej) zástrčky na 220 V, ktorá sa dodáva spolu s elektromobilom. Druhý koniec jednoducho zapojíte priamo do elektromobilu.
  • Nevyžaduje sa montáž dodatočného nabíjacieho vybavenia.
  • Poskytuje dojazd 13 až 16 km na hodinu nabíjania.
  • Rýchlosť nabíjania: približný dojazd 65 km za 5 hodín (cez noc) alebo 200 km za 14 hodín
  • Udržiavacie nabíjanie sa odporúča používať len v naliehavých prípadoch, keď je akumulátor takmer vybitý a vy nemáte možnosť navštíviť verejnú stanicu ani prístup k domácej nástennej nabíjačke na striedavý prúd. Dôvodom je to, že používanie elektrickej energie z domácej siete môže spôsobiť problémy spojené s účtami za elektrinu a elektrickým zaťažením. Preto toto nabíjacie riešenie vždy používajte obozretne a pred prvým použitím sa poraďte s dodávateľom elektrickej energie. Pri používaní udržiavacieho nabíjania sa odporúča, aby ste si v záujme čo najvyššej spoľahlivosti a duševného pokoja zakúpili kábel so zabudovanou riadiacou jednotkou ICCB (In Cable Control Box).

 • DOM%C3%81CE NAB%C3%8DJANIE STRIEDAV%C3%9DM PR%C3%9ADOM POMOCOU N%C3%81STENNEJ NAB%C3%8DJA%C4%8CKY

  DOMÁCE NABÍJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM POMOCOU NÁSTENNEJ NABÍJAČKY

  • Najbežnejší a najviac odporúčaný spôsob nabíjania v domácnosti.
  • Poskytuje nabíjanie z 230 V zásuvky, ktorá umožňuje nabíjať tri- až štyrikrát rýchlejšie než v prípade udržiavacieho nabíjania – v závislosti od toho, koľko energie je konkrétny model schopný prijať, ako aj od nabíjačky.
  • Tento spôsob je užitočný predovšetkým, ak máte čas nabíjať svoj elektromobil cez noc: vozidlo vybavené akumulátorom s kapacitou 40 kWh sa doplna nabije približne za 6 hodín.
  • Vyžaduje sa, aby ste si nechali namontovať špeciálnu nástennú nabíjačku na nabíjanie elektromobilov, pričom montáž by ste mali zveriť vyškolenému elektrikárovi.
  • Ideálne riešenie, ak máte garáž alebo príjazdovú cestu, kde sa dá nabíjačka umiestniť.
  • Vo vašom štáte alebo regióne môžu byť k dispozícii finančné stimuly na minimalizáciu nákladov na nákup a montáž.


 • MOŽNOSŤ 2:
  Verejné nabíjacie stanice

Vďaka rastúcej sieti staníc je táto možnosť stále výhodnejšia. Tieto stanice sa často môžu nachádzať najmä v centrách miest a umožňujú vám dobíjať akumulátor za pochodu, ak cestujete na dlhšie vzdialenosti.

Verejné nabíjanie ponúka možnosť nabíjania striedavým prúdom z nástennej nabíjačky alebo – vo väčšine prípadov – rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom.

Obidve uvedené možnosti sú rýchlejšie než nabíjanie doma: v závislosti od výkonu nabíjacej stanice a schopnosti elektromobilu spolupracovať s nabíjačkami na striedavý prúd môže byť verejné nabíjanie striedavým prúdom tri- až desaťkrát rýchlejšie než nabíjanie striedavým prúdom v domácnosti. Všetky nabíjacie stanice na jednosmerný prúd sa považujú za rýchle, ako dokazujú aj nasledujúce údaje:

 • JEDNOSMERN%C3%89 R%C3%9DCHLONAB%C3%8DJA%C4%8CKY

  JEDNOSMERNÉ RÝCHLONABÍJAČKY

  • Ide o momentálne najrýchlejší spôsob nabíjania elektromobilov.
  • Poskytuje vyšší nabíjací výkon než 50 kW pri hodnotách napätia vyše 450 V a prúdu až 125 A.
  • Dokáže nabiť akumulátor z 20 na 80 % jeho kapacity približne za 40 minút.
  • Využíva konektor Combo DC (CCS, čiže kombinovaný systém nabíjania).
  • Nabíjanie jednosmerným prúdom by sa malo obmedziť na minimum, aby sa predĺžila životnosť vysokonapäťového akumulátora.

Rozdiel medzi striedavým a jednosmerným nabíjaním

Vnútroštátna sieť dodáva striedavý prúd, elektromobily však na nabíjanie svojich akumulátorov potrebujú jednosmerný prúd.

 • Nabíjačka na striedavý prúd dodáva energiu do zabudovanej nabíjačky elektromobilu, ktorá následne premieňa striedavý prúd na jednosmerný a umožňuje, aby sa akumulátor nabil. Veľkosť zabudovaného nabíjacieho zariadenia je obmedzená priestorovými možnosťami vozidla. V dôsledku obmedzeného priestoru je množstvo energie, ktoré sú tieto zariadenia schopné dodať do akumulátora, relatívne nízke. To znamená, že nabíjanie je zvyčajne pomalšie.
 • Rýchlonabíjačka na jednosmerný prúd obchádza zabudované nabíjacie zariadenie a dodáva energiu priamo do akumulátora elektromobilu. Nabíjačka na jednosmerný prúd sa nachádza mimo vozidla, takže nie je obmedzovaná priestorom ani nákladmi. To znamená, že nabíjanie je zvyčajne oveľa rýchlejšie.
 • Striedavý prúd (AC)
  ICCB
  Zabudovaná
  nabíjačka
  Li-ion batéria
  Jednosmerný prúd (DC)

Ktoré konektory sú vhodné pre jednotlivé druhy nabíjania?

Možno sa sám seba pýtaš, či potrebuješ adaptér pre rôzne spôsoby a druhy nabíjania. V súčasnosti neexistuje univerzálny konektor pre všetky elektromobily a nabíjačky. Rôzne druhy konektorov však zodpovedajú rozdielnym úrovniam nabíjania, čo vodičom elektromobilov uľahčuje situáciu.
Prehľad hlavných typov konektorov:

eu-common-user-input-table
Typ 1 Typ 2 CHAdeMo Typ 2 CCS
TYP NABÍJANIA AC nabíjanie AC nabíjanie DC rýchle nabíjanie DC rýchle nabíjanie
POČET PINOV 5 7 4 9
KAPACITA Až do 11 kW Až do 43 kW 50 kW - 100 kW Až do 170 kW
NAPÄTIE 230 V 230 V / 400 V 500 V 450 V
PRÚD Až do 32 A Až do 63 A 125 A 125 A
KOMPATIBILITA S KIA EV Áno Áno Nie Áno

KONEKTORY NA NABÍJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM
Konektory typu 1 a typu 2 sú najčastejšie používané zásuvky na striedavý prúd – zvyčajne určené na nabíjanie striedavým prúdom v domácnosti.

KONEKTORY NA NABÍJANIE JEDNOSMERNÝM PRÚDOM
Najbežnejšie konektory používané na rýchle nabíjanie sú CHAdeMO a SAE Combo (tiež známy ako typ 2 CCS, čo znamená „kombinovaný systém nabíjania“). Tieto dva konektory však nie sú navzájom nahraditeľné (port CHAdeMO nedokáže nabíjať prostredníctvom zástrčky SAE Combo a naopak). Takže skôr než navštívite konkrétnu nabíjaciu stanicu, musíte vedieť, či je vaše vozidlo kompatibilné s konektormi, ktoré majú k dispozícii. Niektoré môžu mať len konektor CHAdeMO, niektoré len konektor SAE Combo typu 2 CCS a niektoré obidva druhy.

Stále váhaš? Čas prejsť na elektrinu (#goelectric).
Stále váhaš?
Čas prejsť na elektrinu #GOelectric.
Zistiť viac
CHCEŠ ZISTIŤ VIAC O DOJAZDE ELEKTRICKÝCH ÁUT?
CHCEŠ ZISTIŤ VIAC O DOJAZDE ELEKTRICKÝCH ÁUT?
ZISTIŤ TU

Objav modelový rad elektromobilov Kia

 • HYBRID

 • PLUG-IN HYBRID

 • ELECTRIC

 • MILD HYBRID