Go to content

Change the language :

Auto Valušek služby, s.r.o. Holíč
 1. Home
 2. Tiráž

Tiráž

 • Kia Sales Slovakia s. r. o.
  Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
  tel: +421 2 32 421 333
  e-mail: info@kiasales.sk

  Konatelia: Tae Kun Yang, Marián Hoffer
  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č.: 36624/B