Go to content

Change the language :

WOJTANOWICZ
 1. Home
 2. Informacje prawne

Informacje prawne

 • Informacje prawne

  Odwiedzając naszą witrynę, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie informacji o sobie i swoich danych osobowych. Mogą Państwo nie odpowiedzieć na zadane pytania. Żadna z udzielonych odpowiedzi nie pociągnie za sobą jakichkolwiek zobowiązań. Wszelkie informacje, pozostawione na naszych stronach, będą przechowywane, i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Państwu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb, wysłania informacji o produkcie lub zaproponowania usługi. Dla realizacji tego celu dane osobowe będą przekazywane autoryzowanym dealerom (patrz zakładka: Autoryzowani Dealerzy KIA). Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych przez firmę Badania rynku Karol Styś z siedzibą w Warszawie, ul. Rzewińskiej 7 lok 1, pełniąca funkcję Customer Quality Service Center (CQSC), zgodnie z poleceniem KPL lub dealera. KPL zobowiązuje się, że dostarczone dane będą traktowane poufnie, zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. KPL informuje, że jakiekolwiek informacje odnoszące się do właściwości produktu i/lub jego ceny są aktualne na dzień ich zamieszczenia i mogą nie być aktualne w dniu dokonywania zakupu. Informacje aktualne są dostępne u Dealerów. KPL informuje, że dane i informacje zawarte na stronach tej witryny nie stanowią żadnego zapewnienia ani gwarancji czy to w sposób wyraźny czy też dorozumiany; w szczególności zaś nie stanowią dorozumianego (milczącego) zapewnienia, obietnicy lub gwarancji że oferowane produkty posiadają określone cechy lub że są przydatne do określonych celów.

 • Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie i znaki towarowe

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie strony serwisu, w szczególności tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i pliki wideo, a także stylistyka serwisu podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, j.t. ze zm.). Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, znaki towarowe użyte na naszej stronie, podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku: Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, j.t. ze zm.). Powyższe przepisy stosuje się w szczególności do znaków towarowych KIA, logotypów firmowych i logotypów modeli. Korzystanie z niniejszej witryny nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie własności intelektualnej należącej do KIA lub do osób trzecich. Zawartość serwisu nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim dla celów komercyjnych.

 • Odnośniki do stron zewnętrznych

  Nasza strona zawiera odnośniki do witryn zewnętrznych, administrowanych przez strony trzecie, na których zawartość nie mamy wpływu, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Odpowiedzialność za zawartość docelowych witryn w każdym przypadku spoczywa na administratorach tych stron. Podczas tworzenia odnośnika, strony zewnętrzne zostały sprawdzone pod kątem zgodności ich treści z obowiązującym prawem. W czasie ustanowienia odnośnika zawartość stron nie naruszała obowiązujących przepisów prawa. Nie jest jednak możliwa stała weryfikacja zawartości stron zewnętrznych. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, takie odnośniki zostaną natychmiast usunięte.

 • Wyłączenie odpowiedzialności

  Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań projektując strony serwisu, nie możemy gwarantować, że zawarte w nim informacje są wolne od jakichkolwiek błędów i omyłek. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania informacji dostępnych na stronach serwisu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy powstałe szkody są rezultatem naszego rażącego zaniedbania lub winy umyślnej. Informacje o cenach, szczegółach wyposażenia, cechach różnych wersji przedstawianych modeli itp. zawarte na stronie nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Poszczególne pozycje pokazane na stronie mają walor rekomendacji i nie są wiążące. Ponadto informacje te nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu przepisów regulujących prawa konsumenta. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech przedmiotu umowy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane ceny zawierają podatek VAT, chyba że wskazano inaczej. Dane techniczne i wyposażenie pojazdów, przedstawione na stronach serwisu, służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą różnić się od wersji aktualnie sprzedawanych na terenie Polski.

 • Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Kia Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-819, przy ul. Puławskiej 366 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018778. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla realizacji poniższego celu do Autoryzowanych Serwisów i Salonów Kia . Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a;b;c;d;e z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe gromadzone w celu przekazywania ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej i/lub za pomocą połączeń telefonicznych przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) i/lub w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (PT). Dane podane w tych celach będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

 • Informacja dot. zmiany deklaracji zgód i prawa do ich odwołania

  Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO. Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@kiapolska.com.pl lub wysłanie listu na adres: Kia Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w Kia Polska jest Pan Maciej Wara-Wąsowski. Email: iod@kiapolska.com.pl Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Kia Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-819, przy ul. Puławskiej 366 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018778. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla realizacji poniższego celu do Autoryzowanych Serwisów i Salonów Kia . Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a;b;c;d;e z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe gromadzone w celu przekazywania ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej i/lub za pomocą połączeń telefonicznych przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) i/lub w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (PT). Dane podane w tych celach będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

 • Informacja dot. zmiany deklaracji zgód i prawa do ich odwołania

  Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO. Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: iod@kiapolska.com.pl lub wysłanie listu na adres: Kia Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w Kia Polska jest Pan Maciej Wara-Wąsowski. Email: iod@kiapolska.com.pl Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.