Go to content

Change the language :

KOMFI Bytom
 1. Home
 2. Świat Kia
 3. Poznaj Kia
 4. Technologie
 5. Recykling

Recykling

 • RECYKLING

 • PODSTAWY PRAWNE

  Unia Europejska przyjęła Dyrektywę (2000/53/EC) dotyczącą samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE), która poszukuje sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości oraz zwiększania stopnia powtórnego wykorzystania, recyklingu i regeneracji podzespołów samochodów. Zgodnie z jej zapisami od 2006 roku minimum 85% masy samochodu powinno być odzyskiwane, w tym maksymalnie 5% w formie odzysku energetycznego ( od 2015 minimum 95% masy, w tym maksymalnie 10% odzysku energetycznego).

 • W TROSCE O OCHRONĘ ŚRODOWISKA

  Dyrektywa promuje również konstrukcje proekologiczne, stosowanie materiałów łatwo przetwarzalnych i doskonalenie działań w zakresie ochrony środowiska wszystkich podmiotów zaangażowanych na końcowym etapie życia technicznego samochodów (m.in. stacji demontażu i przedsiębiorstw rozdrabniających złomowane pojazdy). Kia, stosując się do wymogów wspomnianej Dyrektywy, aktywnie współpracuje ze swoimi przedstawicielstwami na rynku europejskim, aby sprostać wyzwaniom, jakie powstają w związku z jej zapisami. Blisko współpracujemy również z firmami zajmującymi się recyklingiem i rozdrabnianiem złomowanych samochodów, aby wypracowywać coraz doskonalsze i skuteczniejsze rozwiązania problemu ich utylizacji. Staramy się działać tak, by na tym polu być wzorem dla branży motoryzacyjnej. Dyrektywa nakłada również wymóg większej dostępności informacji o powyższych zagadnieniach dla potencjalnych nabywców samochodów.

 • PROBLEMY EKOLOGICZNE. RECYKLING

  Recykling pojazdów samochodowych musi być traktowany jako proces od etapu założeń koncepcyjnych poprzez projektowanie, produkcję do wycofania z eksploatacji wraz z utylizacją. 
  W związku z tym Kia już na etapie projektowania podejmuje działania, mające na celu minimalizację ilości odpadów. Dzięki temu zmniejszamy ich negatywny wpływ na środowisko naturalne, zawczasu umożliwiając powtórne wykorzystanie użytych surowców. W tym celu Kia stworzyła zupełnie nowy program recyklingu. Program ten obejmuje między innymi użycie takich materiałów do konstrukcji samochodów, by można je było powtórnie wykorzystać, aż do osiągnięcia zerowej ilości traconych surowców.
  Zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych, a także ograniczenie produkcji i wykorzystania materiałów szkodliwych czyni program recyklingu bardziej oszczędnym i przyjaznym środowisku.

 • INICJATYWY EKOLOGICZNE

  Kia podejmuje nieustanne starania o ochronę środowiska w kierunku podniesienia czystości powietrza poprzez zminimalizowanie emisji spalin, a także ochrony bogactw naturalnych.

 • Wykaz stacji demontażu

 • Informacja o zużyciu paliwa i emisji CO2 samochodów osobowych Kia

 • Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego