Go to content

Change the language :

EURO-KAS
 1. Home
 2. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 • Informacja Kia Polska Sp z o.o. o ochronie danych osobowych

  Spis treści

     1. Wstęp
     2. Administrator Danych
     3. Inspektor ochrony danych osobowych
     4. Źródła danych osobowych
     5. Kategorie danych osobowych
     6. Cele przetwarzania i podstawy prawne
     7. Pliki cookie
     8. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim
     9. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
     10. Przechowywanie danych
     11. Twoje prawa
     12. Zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności
     13. Definicje

  Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023

  1. Wstęp

  Kia Polska Sp. z o.o. (dalej „KPL”, „my", „nas", "nasze” ) może gromadzić i przetwarzać dane osobowe dotyczące ciebie. Celem niniejszej informacji o prywatności („informacja o prywatności”) jest pouczenie ciebie o przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych.
  Niniejsza informacja o prywatności skierowana jest do osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz innych osób spoza KPL, z którymi się komunikujemy lub utrzymujemy stosunki gospodarcze (dalej „ty ”, „twój ”). Obejmuje to w szczególności:

    • naszych (potencjalnych) klientów , którym świadczymy nasze usługi lub sprzedajemy nasze produkty lub z którymi komunikujemy się w sprawie naszych usług lub produktów (w tym pracowników i innych członków personelu, przedstawicieli, konsultantów i doradców naszych (potencjalnych) klientów),
    • naszych partnerów biznesowych (np. naszych sprzedawców, dostawców usług, podmiotów powiązanych, dealerów Kia) oraz ich pracowników, personel, przedstawicieli, konsultantów i doradców,
    • uczestników naszych wydarzeń (np. warsztatów lub seminariów),
    • osób, które ubiegają się o pracę lub staż u nas,
    • odwiedzających naszą siedzibę , oraz
    • odwiedzających nasze strony internetowe .

  Należy pamiętać, że oprócz niniejszej informacji o prywatności, w stosownych przypadkach, możemy informować o przetwarzaniu danych osobowych osobno, na przykład w formularzach zgody lub dodatkowych informacjach o ochronie prywatności.

  2. Administrator danych

  KPL jest administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą informacją o prywatności, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.
  Dane korespondencyjne

  Kia Polska Sp. Z o.o.
  ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa
  E-mail: infolinia@kiapolska.pl

  Więcej informacji na temat KPL można znaleźć w części poświęconej informacjom prawnym.

  3. Inspektor ochrony danych osobowych

  Wyznaczyliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych („IOD”). Możesz skontaktować się z naszym IOD pod adresem:

  Kia Polska Sp. z o.o.

  Inspektor Ochrony Danych – Maciej Wara - Wąsowski
  ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa

  E-mail: iod@kiapolska.com.pl

  4. Źródła danych osobowych

  Dane osobowe, które przetwarzamy mogą pochodzić z któregoś z następujących źródeł:

    • Osoba, której dane dotyczą: Większość danych osobowych, które przetwarzamy na twój temat, jest nam dostarczana przez ciebie.
    • Nasze strony internetowe : Możemy również gromadzić pewne dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszej oferty online.
    • Osoby trzecie : W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od osób trzecich (np. od twojego pracodawcy). Jako europejska spółka grupy Kia możemy pozyskiwać twoje dane osobowe od innych spółek w ramach naszej grupy. Możemy również uzyskać twoje dane osobowe od organów publicznych (np. wszelkie istotne dane w związku z postępowaniem administracyjnym i prawnym) lub od niektórych usługodawców lub doradców (np. agencji kredytowych).
    • Źródła ogólnodostępne : W niektórych przypadkach możemy uzyskać twoje dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł. Obejmuje to między innymi rejestry publiczne lub informacje dostępne w Internecie (np. w mediach społecznościowych).
    • Samodzielne tworzenie danych : W zależności od relacji biznesowych pomiędzy tobą i nami lub twoim pracodawcą a nami, możemy również tworzyć dane osobowe na twój temat (np. w związku ze spotkaniami, udziałem w naszych wydarzeniach lub rozmowami kwalifikacyjnymi).

  5. Kategorie danych osobowych

  Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy, mogą należeć do którejkolwiek z kategorii określonych poniżej („kategorie danych” ) i są uzależnione od naszych relacji biznesowych z tobą:

    • Dane osobowe : dane, które odnoszą się bezpośrednio do tożsamości użytkownika (np. imię, nazwisko, płeć, narodowość, data urodzenia, tytuł, zdjęcie).
    • Dane kontaktowe : dane umożliwiające komunikację (np. adres korespondencyjny, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące mediów społecznościowych).
    • Dane pracodawcy : dane, które dotyczą do twojego pracodawcy i twojej roli (np. twoje stanowisko pracy, dział, twoja rola lub funkcja w firmie).
    • Dane komunikacyjne : dane, które tworzą treść korespondencji (np. treść rozmów, pisemna korespondencja wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, czatu, listu lub innych środków komunikacji, dokumenty aplikacyjne, zapisy dotyczące twoich interakcji z nami).
    • Dane dotyczące umów : dane, które dotyczą zawarcia lub wykonania umowy (np. treść umowy, informacje o usługach lub produktach świadczonych w ramach umowy, informacje wymagane lub wykorzystywane do realizacji umowy, rodzaj i data zawarcia, czas trwania, podpis).
    • Dane dotyczące zakupu : dane, które odnoszą się do twojego zakupu naszych usług lub produktów oraz ich dostawy przez nas (np. rejestry zakupów i cen).
    • Szczegóły dotyczące płatności : dane, które odnoszą się do wystawiania lub opłacania faktur (np. adres rozliczeniowy, numer faktury, dane dotyczące rachunku bankowego, historia płatności).
    • Dane dotyczące zgód : dane, które dotyczą zgód wyrażonych przez ciebie (np. data i godzina wyrażenia zgody, ewidencja zgód, przedmiot zgody).
    • Poglądy i opinie : dane, które dotyczą twoich poglądów i opinii o nas (np. poglądy i opinie, które publicznie zamieszczasz o nas na platformach społecznościowych, poglądy i opinie, które bezpośrednio przesyłasz do nas, reklamacje, opinie zwrotne).
    • Dane techniczne : dane, które dotyczą korzystania przez ciebie z naszych stron internetowych lub innych ofert online (np. darmowego Wi-Fi w naszej siedzibie) (np. adres IP, system operacyjny, data, region i godzina użytkowania, strefa czasowa, rodzaj przeglądarki, ustawienia językowe, pliki dzienników).
    • Dane dotyczące treści i reklam : zapisy twoich interakcji z naszymi reklamami online i treściami (np. odwiedzone strony internetowe, godzina odwiedzin, zainteresowanie treścią, wszelkie kliknięcia myszką lub interakcje na ekranie dotykowym).
    • Dane odwiedzających : dane, które dotyczą odwiedzin naszej siedziby (np. godzina i data wizyty, cel wizyty, specyficzne potrzeby odwiedzającego, monitoring wizyjny).

  6. Cele przetwarzania i podstawy prawne

  Będziemy przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i w zakresie niezbędnym do realizacji odpowiedniego celu. Cele , dla których przetwarzamy odpowiednie Kategorie Danych oraz podstawy prawne , na których dokonujemy takiego przetwarzania, są następujące:

 • tabela


 • W przypadku, gdy poprosimy ciebie o zgodę na pewne czynności przetwarzania (np. na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych), poinformujemy ciebie oddzielnie o odpowiednich celach przetwarzania.

  W niektórych przypadkach możemy również przetwarzać twoje dane osobowe w celach, które nie zostały wymienione w niniejszej informacji o prywatności . W takim przypadku poinformujemy ciebie oddzielnie o odpowiednim przetwarzaniu, celach i podstawach prawnych.

  Generalnie masz prawo nie przekazywać nam swoich danych osobowych . W niektórych przypadkach (np. w celu zawarcia z nami umowy, zakupu naszych usług lub towarów, odwiedzenia naszej siedziby) możemy jednak wymagać od ciebie określonych danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, aby móc przetworzyć twoje zapytanie. O wymaganych danych osobowych poinformujemy ciebie odpowiednio. Należy również pamiętać, że korzystanie z naszych stron internetowych nie jest możliwe bez otrzymania przez nas określonych danych technicznych.

  7. Pliki cookie

  Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, możemy używać plików cookie i przetwarzać powiązane informacje w celach określonych poniżej. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które mogą być przekazywane do urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfonu) podczas odwiedzania strony internetowej za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Są one przechowywane lokalnie na urządzeniu końcowym i utrzymywane w gotowości do późniejszego pobrania.

  Informacjami przetwarzanymi w związku z wykorzystywaniem plików cookies mogą być informacje o tobie, twoich preferencjach lub twoim urządzeniu (dane techniczne, treści i dane reklamowe).

  Używamy ściśle niezbędnych plików cookies, aby nasze strony internetowe działały, zapewniały bezpieczeństwo oraz aby przechowywać informacje o twojej zgodzie lub odrzuceniu plików cookies („ściśle niezbędne pliki cookies” ). Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych w związku z takimi ściśle niezbędnymi plikami cookies jest nasz uzasadniony interes ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) względem sprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych i bezpiecznego ich udostępniania.

  Pod warunkiem twojej uprzedniej zgody, możemy używać plików cookie, które (i) pozwalają nam mierzyć i poprawiać wydajność naszych stron internetowych („wydajnościowe pliki cookie” ), (ii) umożliwiają stronom internetowym większą funkcjonalność („funkcjonalne pliki cookie" ), oraz (iii) mogą być ustawione za pośrednictwem naszych stron internetowych przez naszych partnerów reklamowych, aby zbudować profil twoich zainteresowań i przedstawiać tobie odpowiednie reklamy na innych stronach („celowe pliki cookies” ). Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych w związku z takimi plikami cookies jest twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Należy pamiętać, że można zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi zgody, korzystając z banera plików cookie lub uzyskując dostęp do „Centrum preferencji prywatności" na naszych stronach internetowych. Tam też można znaleźć dalsze informacje o każdym pliku cookie (np. czas trwania). Ponadto więcej informacji o plikach cookies i ich wykorzystaniu na naszych stronach internetowych znajdziesz w części poświęconej plikom cookies.

  Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby ostrzegała przed akceptacją plików cookie, aby odrzucała pliki cookie lub ograniczała ich użycie. Jeśli jednak użytkownik ustawi swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub ograniczała ich stosowanie, może nie być w stanie dłużej korzystać z niektórych funkcji lub właściwości stron internetowych. Przeglądarka internetowa umożliwia również w każdej chwili usunięcie zapisanych plików cookies.

  Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w przeglądarce internetowej można znaleźć pod następującymi linkami dla najczęściej używanych przeglądarek internetowych:

  Google Chrome

  Firefox

  Microsoft Edge

  Safari

  8. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

  W niektórych przypadkach możemy ujawnić twoje dane osobowe osobom trzecim. Będzie się to odbywać wyłącznie w związku z celami przetwarzania określonymi powyżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do możliwych odbiorców twoich danych osobowych należą następujące firmy, instytucje lub osoby:

     • Spółki z grupy Kia : Możemy ujawnić twoje dane osobowe innym firmom, które są członkami grupy Kia, w tym naszym spółkom powiązanym w Europie i naszej spółce dominującej Kia Corporation w Republice Korei dla naszych wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z tobą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W niektórych przypadkach ujawnienie może być również oparte na twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
     • Dostawcy usług (IT, logistycznych, finansowych, zarządzania nieruchomościami) : Możemy ujawnić twoje dane osobowe naszym dostawcom usług (IT, logistycznych, finansowych, zarządzania nieruchomościami) w celu prowadzenia naszej działalności lub w związku z dostarczaniem i sprzedażą naszych usług lub produktów. W tym celu zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO z każdym z tych usługodawców w zakresie, w jakim są oni naszymi podmiotami przetwarzającymi.
     • Usługodawcy (druku i reklamy) : Możemy ujawnić twoje dane osobowe naszym usługodawcom (druku i reklamy) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W tym celu zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO z każdym z tych usługodawców w zakresie, w jakim są oni naszymi podmiotami przetwarzającymi.
     • Sądy i organy regulacyjne : Możemy ujawnić twoje dane osobowe sądom i organom regulacyjnym, gdy mamy taki obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w celu ochrony naszych interesów lub egzekwowania naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
     • Zewnętrzni doradcy zawodowi : Możemy ujawnić twoje dane osobowe naszym doradcom podatkowym, audytorom, księgowym, doradcom prawnym i innym zewnętrznym profesjonalnym doradcom w celu prowadzenia naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach możemy również ujawnić dane w celu ochrony naszych interesów lub egzekwowania naszych praw (art. 6 (1)(f) RODO).
     • Nabywcy zewnętrzni : W przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub odpowiedniej części naszych aktywów lub działalności (w tym reorganizacji lub likwidacji), możemy ujawnić twoje dane osobowe osobom trzecim będącym nabywcami.
     • Inne podmioty : Możemy również ujawnić twoje dane osobowe innym stronom trzecim, ale tylko wtedy, gdy nas o to poprosisz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy takie ujawnienie jest niezbędne do wykonania naszej umowy z tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  9. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

  Jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy firm KIA. Dlatego też możemy przekazywać dane osobowe w ramach grupy Kia oraz innym osobom trzecim, jak zaznaczono w dziale 8 powyżej. Niektórzy z tych odbiorców mogą znajdować się w krajach, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("Kraj Trzeci" ). W przypadku niektórych państw spoza UE, Komisja Europejska ustaliła, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (np. Republika Korei, Wielka Brytania, Szwajcaria) („właściwa jurysdykcja” ). W przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe do odbiorcy znajdującego się w kraju poza UE, który nie został określony jako właściwa jurysdykcja, my (lub nasze podmioty przetwarzające) robimy to na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Możesz zażądać kopii tych standardowych klauzul ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w dziale 2 i 3 powyżej.

  10. Przechowywanie danych

  Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa . Określając okres przechowywania, bierzemy pod uwagę cele, dla których przetwarzamy odpowiednie dane osobowe i czy cele te można osiągnąć bez tych danych, kategorie odpowiednich danych, ryzyko w przypadku naruszenia danych oraz zobowiązania prawne, które wymagają od nas przechowywania danych.

  11 Twoje prawa

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, chętnie udzielimy ci informacji na temat dotyczących cię danych osobowych i związanych z nimi czynności przetwarzania.

  Zgodnie z RODO masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i dalszych informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych(art. 15 RODO) . Pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych, masz również prawo do uzyskania: a) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) , b) usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) , oraz c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) . Masz również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych (art. 77 RODO) .

  W przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie twojej zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) . Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

  Twoje prawo do sprzeciwu : Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów , masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO) . Ponadto, jeśli Dealer Kia lub Producent przetwarza twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego , masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (art. 21 ust. 2 RODO).

  Aby skorzystać ze swoich praw, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w dziale 2 i 3 powyżej.

  12. Zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności

  Niniejsza informacja o ochronie prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana lub zmieniana (np. w celu odzwierciedlenia zmian w obowiązującym prawie lub zmian w naszych praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych). Dlatego prosimy regularnie odwiedzać niniejsza stronę w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami, jakie możemy wprowadzić.

  13. Definicje

  „administrator danych osobowych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  "RODO" oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych).

  „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych.

  „strony internetowe” oznaczają następujące strony internetowe obsługiwane, lub utrzymywane, przez nas lub w naszym imieniu: kia.com/pl.

 • Inspektor ochrony danych:

  iod@kiapolska.com.pl