Go to content

Media społecznościowe - nota prawna

  Zrzeczenie się odpowiedzialności za treści na kanałach Social Media (media społecznościowe)

  Opinie i poglądy prezentowane na naszych kanałach social media, w tym między innymi na fanpage Kia Motors Polska, Kia Platinum Cup, Kocham Football, Świat Tenisa na Facebooku oraz profilach Instagram Kia Motors Polska, Kia Platinum Cup, wyrażają myśli poszczególnych osób oraz społeczności online, a niekoniecznie „KIA Motors Polska sp. z o.o. lub jakiejkolwiek spółki z grupy KIA“.

  Podczas gdy podejmujemy odpowiednie starania, aby monitorować treści publikowane na naszych kanałach social media, nie zawsze jesteśmy w stanie niezwłocznie odpowiedzieć na zapytania online. Dlatego też, możemy odpowiedzieć na komentarze jedynie podczas normowanych godzin pracy, ponieważ kanały social media są monitorowane jedynie w trakcie normowanych godzin pracy.

  „KIA Motors Polska sp. z o.o. lub jakakolwiek spółka z grupy KIA“ nie dochodzą roszczeń, nie składają obietnic ani gwarancji w zakresie dokładności, kompletności lub adekwatności treści na tych kanałach, oraz wyraźnie zrzekają się odpowiedzialności za błędy i pominięcia zawarte w treści na tych stronach. Nie udziela się gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, sugerowanej, wyrażonej bądź ustawowej, w tym między innymi gwarancji dotyczącej naruszenia praw osób trzecich, w związku z treścią na kanałach social media lub ich linkach na innych stronach.

  Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do sprawdzania, edytowania oraz usuwania wszelkich komentarzy, które uważamy za nieodpowiednie. Między innymi następujące komentarze mogą zostać przez nas usunięte lub edytowane:

  • obraźliwe lub krzywdzące komentarze o poszczególnych osobach, które mogą zawierać:
  ➢ nieodpowiedni język (np. przekleństwa, treści rasistowskie, negatywne treści na tle przynależności etnicznej lub ze względu na płeć)
  ➢ ataki personalne lub oszczercze oświadczenia lub komentarze (np. negatywne osobiste lub nieprawdziwe komentarze o uczestnikach), zamiast zwykłej krytyki jego / jej publikacji, opinii lub komentarza
  • nieistotne oraz zbędne komentarze (np. dotyczące promocji wydarzeń, grup, stron internetowych, organizacji i programów niezwiązanych lub niepowiązanych z Kia)
  • komenatrze, które naruszają prywatność naszych pracowników, klientów lub partnerów.

  Wszelkie komentarze, które naruszają niniejsze wytyczne zostaną usunięte, a osoby, których komentarze ze względu na ich nieodpowiednie treści zostaną usunięte wielokrotnie, mogą zostać zablokowane na wszystkich naszych kanałach social media.
  Udostępniając treść na jakimkolwiek kanale social media Kia, rozumiesz i przyznajesz, że takie informacje stają się dostępne publicznie i w tej formie uważane są za zapis publiczny.