Go to content

Change the language :

CONTINENTAL AUTO Słupsk
 1. Home
 2. Zasady przechowywania danych

Zasady przechowywania danych

 • 1. Wprowadzenie

  Kia wraz z jej wszystkimi podmiotami powiązanymi i zależnymi (łącznie zwanymi "Grupą KIA’’ musi przestrzegać obowiązków związanych z przechowywaniem danych jak również przepisami w zakresie ochrony danych obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. Niniejsze Zasady Przechowywania Danych zostały przyjęte przez Grupę KIA w celu określenia warunków skutecznego i zgodnego z prawem utrzymywania, przechowywania oraz zniszczenia zapisów, informacji i danych osobowych zwanych dalej łącznie „Danymi”

  2. Cel

  Celem niniejszych Zasad Przechowywania Danych jest
  • zapewnienie integralności, bezpieczeństwa oraz dostępności Danych niezbędnych dla działalności Grupy KIA;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji, które określają minimum i maksymalny okres przechowywania Danych w tym danych osobowych;
  • zabezpieczenie i przechowywanie Danych w sposób, który jest niezbędny w celu ochrony praw Grupy KIA;
  • wsparcie i skuteczne odzyskanie, przeniesienie i przechowywanie Danych; oraz
  • zapewnienie odpowiedniego zniszczenia Danych, które nie są już wymagane.

  3. Zastosowanie

  Niniejsze Zasady Przechowywania Danych stanowią globalne zasady oraz obowiązują wszystkich pracowników, wykonawców i pośredników ("Pracownicy") Kia Polska Sp. z o.o. ("Spółka"), członka Grupy KIA. Pracownicy zobowiązani są przestrzegać niniejszych Zasad Przechowywania Danych kiedy tylko otrzymują, przechowują, oraz/lub niszczą Dane związane z wypełnianiem swoich obowiązków zawodowych na rzecz Spółki.
  Niniejsze Zasady Przechowywania Danych obejmują wszystkie Dane stworzone lub uzyskane w trakcie działalności Spółki, przechowywane na jakimkolwiek nośniku. Dlatego też, niniejsze Zasady Przechowywania Danych nie ograniczają się do Danych zawartych tylko w dokumentach papierowych, lecz obejmują również Dane w jakiejkolwiek formie elektronicznej nadającej się do odczytu, takie jak Dane przechowywane na własnych serwerach, serwerach osób trzecich, kontach e-mail, pulpitach, telefonach oraz w pamięci zapasowej.

  4. Funkcje i obowiązki

  Inspektor Ochrony Danych osobowych wraz z aktywnym uczestnictwem zarządu Spółki będzie administrował niniejszymi Zasadami Przechowywania Danych oraz analizował i wyrażał zgodę na zmiany lub wyjątki do niniejszych Zasad Przechowywania Danych, a w szczególności do Informacji o danych na stronie internetowej i plikach typu "Cookies", co roku lub częściej, jeżeli będzie to wymagane.

  5. Przechowywanie Danych

  Informacja o danych na stronie internetowej i plikach typu "Cookies"

  6. Zniszczenie Danych

  O ile nie zostało to inaczej uregulowane (np. w przypadku trwającego postępowania prawnego lub regulacyjnego), po upływie okresu określonego w Załączniku 1, Dane muszą zostać skutecznie zniszczone (np. pocięte lub wymazane) w stopniu równoważnym do ich wartości dla innych oraz ich poziomu poufności.

  7. Pytania

  Wszelkie pytania związane z Zasadami Przechowywania Danych można kierować do Inspektora Ochrony Danych osobowych Kia Polska Sp. z o.o. Pana Macieja Wara – Wąsowskiego:
  Adres e-mail: iod@kiapolska.com.pl


  Data wejścia w życie: 1.05.2018