Go to content

AUTO-LAKUS Suwałki

 1. Home
 2. Informacje prawne

Informacje prawne

 • Informacje prawne

  Odwiedzając naszą witrynę, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie informacji o sobie i swoich danych osobowych. Mogą Państwo nie odpowiedzieć na zadane pytania. Żadna z udzielonych odpowiedzi nie pociągnie za sobą jakichkolwiek zobowiązań. Wszelkie informacje, pozostawione na naszych stronach, będą przechowywane, i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Państwu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb, wysłania informacji o produkcie lub zaproponowania usługi. Dla realizacji tego celu dane osobowe będą przekazywane autoryzowanym dealerom (patrz zakładka: Autoryzowani Dealerzy KIA). Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych przez firmę Badania rynku Karol Styś z siedzibą w Warszawie, ul. Rzewińskiej 7 lok 1, pełniąca funkcję Customer Quality Service Center (CQSC), zgodnie z poleceniem KIA Motors Polska (KMP) lub dealera. KMP zobowiązuje się, że dostarczone dane będą traktowane poufnie, zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. KMP informuje, że jakiekolwiek informacje odnoszące się do właściwości produktu i/lub jego ceny są aktualne na dzień ich zamieszczenia i mogą nie być aktualne w dniu dokonywania zakupu. Informacje aktualne są dostępne u Dealerów. KMP informuje, że dane i informacje zawarte na stronach tej witryny nie stanowią żadnego zapewnienia ani gwarancji czy to w sposób wyraźny czy też dorozumiany; w szczególności zaś nie stanowią dorozumianego (milczącego) zapewnienia, obietnicy lub gwarancji że oferowane produkty posiadają określone cechy lub że są przydatne do określonych celów.

 • Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie i znaki towarowe

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie strony serwisu, w szczególności tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i pliki wideo, a także stylistyka serwisu podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, j.t. ze zm.). Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, znaki towarowe użyte na naszej stronie, podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku: Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, j.t. ze zm.). Powyższe przepisy stosuje się w szczególności do znaków towarowych KIA, logotypów firmowych i logotypów modeli. Korzystanie z niniejszej witryny nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie własności intelektualnej należącej do KIA lub do osób trzecich. Zawartość serwisu nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim dla celów komercyjnych.

 • Odnośniki do stron zewnętrznych

  Nasza strona zawiera odnośniki do witryn zewnętrznych, administrowanych przez strony trzecie, na których zawartość nie mamy wpływu, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Odpowiedzialność za zawartość docelowych witryn w każdym przypadku spoczywa na administratorach tych stron. Podczas tworzenia odnośnika, strony zewnętrzne zostały sprawdzone pod kątem zgodności ich treści z obowiązującym prawem. W czasie ustanowienia odnośnika zawartość stron nie naruszała obowiązujących przepisów prawa. Nie jest jednak możliwa stała weryfikacja zawartości stron zewnętrznych. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, takie odnośniki zostaną natychmiast usunięte.

 • Wyłączenie odpowiedzialności

  Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań projektując strony serwisu, nie możemy gwarantować, że zawarte w nim informacje są wolne od jakichkolwiek błędów i omyłek. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania informacji dostępnych na stronach serwisu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy powstałe szkody są rezultatem naszego rażącego zaniedbania lub winy umyślnej. Dane techniczne i wyposażenie pojazdów, przedstawione na stronach serwisu, służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą różnić się od wersji aktualnie sprzedawanych na terenie Polski.