Go to content

Privacy Statement Connected Services

 • Informatie over het verwerken van persoonsgegevens voor de Kia Connected Services

  Kia Motors Nederland B.V., gevestigd aan De Corridor 25, 3621 ZA in Breukelen, ("Kia") verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het aanbieden van de Kia Connected Services via de Kia Connected Adapter en MijnKia App, inclusief de daarvoor benodigde softwareapplicaties. Kia vindt het belangrijk dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Kia informeert u over de wijze waarop zij dit doet in dit Privacy Statement. Kia verwerkt uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en dit Privacy Statement.

 • Definities

  Diensten : De Kia Connected Services, waaronder Voertuiginformatie, Onderhoudsmanagement, Parkeren en terugvinden, Tanken, Ongeval en pech, en Serviceafspraak maken, zoals beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de Kia Connected Services;
  Eindgebruikerstoestel : Een iOS of Android-toestel waarop de Klant de MijnKia App heeft geïnstalleerd;
  Gebruikersaccount : het MijnKia-account in de online MijnKia omgeving van de Klant;
  Klant : De bestuurder van een Kia, ingelogd met zijn Gebruikersaccount in de MijnKia App;
  Kia : Kia Motors Nederland B.V.;
  Kia Connected Adapter : De adapter die door de Kia Connected Partner ingebouwd wordt in het voertuig van de Klant;
  Kia Connected Services : Het totaal van Diensten aangeboden door Kia;
  Kia Connected Partner : De dealer of reparateur binnen het Kia-dealernetwerk;
  KIW provider : Kia Internationale Wegenhulpgarantie provider;
  Voertuiggegevens : Serienummer van de Kia Connected Adapter, chassisnummer, brandstofpeil, actieradius, verbruikscijfer, kilometerstand, deurvergrendeling, bandenspanning per band, GPS locatie, en parkeerrem status.

 • 1. De gegevens

  Voor de Kia Connected Services verzamelt Kia persoonsgegevens van de Klant bij het aanmaken van een Gebruikersaccount in de online MijnKia omgeving, bij het koppelen van het IMEI adres van de SIM-kaart in de Kia Connected Adapter in het voertuig en het chassisnummer van het voertuig aan het Gebruikersaccount met de MijnKia App, bij het gebruik van de Diensten, en bij direct, telefonisch, of digitaal contact tussen de Klant en Kia of haar dealer- en reparatienetwerk. Zij verzamelt en verwerkt daarbij de volgende gegevens:
  - Naam, adres, en woonplaats;
  - Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres;
  - Geboortedatum;
  - Voorkeursdealer of -reparateur;
  - Voertuiggegevens; en
  - Uw Gebruikersaccountgegevens, zoals uw KlantID, inloggegevens en of u toestemming heeft gegeven voor contact via e-mail, post of telefoon.

  Het algemene Privacy Statement van Kia is van toepassing op verwerkingen die niet voor de Diensten plaatsvinden. Het algemene Privacy Statement van Kia is hier te raadplegen

 • 2. Gebruik van persoonsgegevens

  Kia verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en de Kia Connected Services en overige producten en diensten zo goed mogelijk op uw voorkeuren aan te passen. Zij gebruikt de persoonsgegevens om:

  - De Diensten te verlenen;
  - Statistische analyses uit te voeren; en
  - Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en om diensten aan te passen aan uw voorkeuren.
  - U op de hoogte te houden van acties, nieuwsbrieven, enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken en andere producten en diensten van Kia en/of Kia Connected Partners.

 • 3. Verzet, wijzigen, verwijderen of inzage van uw persoonsgegevens

  Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) de Diensten. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. U kunt zich hiervoor richten tot mijnkia@kia.nl of de adresgegevens of het contactformulier zoals vermeld in artikel 9 van dit Privacy Statement.

 • 4. Beveiliging gegevens

  Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Kia heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  - Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, incl. organisatorische controle;
  - Inbraakalarm;
  - Kluis voor opslag van gegevensbestanden;
  - Toegangscontrole m.b.v. wachtwoord/pincode;
  - Automatische logging van toegang tot gegevens, incl. een controleprocedure;
  - Controle van toegekende bevoegdheden;
  - Elektronische toegangscontrole op de serverruimte; en
  - Intrusion prevention op de firewall.

 • 5. Bewaartermijnen van persoonsgegevens

  Kia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij Kia op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

 • 6. Anonimisering

  Bij verwijdering van de SIM-kaart uit de Kia Connected Adapter, of als het voertuig wordt overgeschreven naar een andere naam in het tenaamstellingregister van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), worden de persoonsgegevens direct onherstelbaar geanonimiseerd. Kia heeft dan niet meer de mogelijkheid de persoonsgegevens terug te herleiden naar het Kia Gebruikersaccount waar deze gegevens bij hoorden, ook niet als de SIM-kaart wordt teruggeplaatst in de Kia Connected Adapter of het voertuig weer op naam van de Klant wordt gesteld.

 • 7. Doorgifte van persoonsgegevens

  Kia kan de persoonsgegevens verzameld voor de Kia Connected Services delen met Kia Connected Partners en de KIW provider om de Diensten te verlenen.

  Kia zal uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie. Voor zover Kia gehouden is uw persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Unie, zal Kia alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

  U bent zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op het Eindgebruikerstoestel. Wij wijzen erop dat derde partijen in het geval van verlies van het Eindgebruikerstoestel mogelijk persoonsgegevens kunnen inzien die zijn opgeslagen op het Eindgebruikerstoestel als u niet afgemeld bent uit het Gebruikersaccount van de Kia Connected Services (bijv. de naam van de Klant, het nummerbord en Voertuiggegevens van de Klant zoals het chassisnummer, voertuigstatus, brandstofpeil, kilometerstand, en locatie waar het voertuig geparkeerd staat).

 • 8. Wijzigingen

  Kia werkt haar Privacy Statement regelmatig bij om nieuwe ontwikkelingen daarin te verwerken, zoals het gebruik van nieuwe beveiligingstechnieken of wijzigingen in toepasselijke wetgeving. De meest recente versie is altijd te vinden in de MijnKia App en op MijnKia. Het wordt aanbevolen het Privacy Statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen.

 • 9. Vragen

  Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

  Kia Motors Nederland B.V.
  Postbus 83
  3620 AB Breukelen
  mijnkia@kia.nl

 • Versie 1.0 | 13 april 2017