Go to content

Voorwaarden inruilwaarde berekenen

 • Voor een (uitsluitend indicatieve) waardebepaling van uw huidige auto, kunt u gebruik maken van de automatisch gegenereerde taxatie gebaseerd op de Autotelex Koerslijst, via www.kia.com/nl en aanverwante Kia-dealerwebsites. De op basis van de Autotelex Koerslijst gegenereerde taxatie is inclusief eventuele (inruil)-premie en indicatief. Het getoonde bij te betalen bedrag is inclusief rijklaarmaakkosten en kosten van tenaamstelling (zoals kentekenleges).

  De daadwerkelijke taxatie gebeurt te allen tijde door de Kia-dealer en die taxatie kan afwijken van de taxatie op de Kia-websites. Afwijkingen kunnen ontstaan door (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend) extra accessoires op de auto, optiecorrecties, schade en in specifieke gevallen doordat de aangeboden auto op dat moment zeer moeilijk door te verkopen is in de markt, bijvoorbeeld (uit het buitenland geïmporteerde) auto's met dieselmotor. De daadwerkelijke kilometerstand kan de uiteindelijke taxatie door de Kia-dealer ook beïnvloeden.

  De auto dient in goede staat, roest- en schadevrij te zijn. Taxatie op basis van een profieldiepte van de banden van +/- 50%. De auto moet een APK-keuring kunnen doorstaan. Aan het indicatieve inruilvoorstel via de Kia-websites kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de uiteindelijke en exacte taxatie kunt u contact opnemen met uw Kia-dealer.

  Uitsluitend de taxatie door uw Kia-dealer is bepalend voor de inruilwaarde van de door u aangeboden inruilauto. De taxatie van uw dealer is geldig tot maximaal 2 weken na taxatiedatum (of tot de einddatum van de van toepassing zijnde actieperiode).

  De Kia-dealer kan een inruil zonder opgave van redenen weigeren. Hoewel de Kia-organisatie ernaar streeft elke aangeboden inruilauto in te ruilen, zijn er gevallen denkbaar waarin de Kia-dealer de betreffende inruil niet kan accepteren.

Algemene voorwaarden

 • Kia Nederland behoudt zich het recht voor de actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van de voorwaarden op de website worden geplaatst. Kia besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Kia en/of één van haar officiële dealers, kunnen niet aan Kia worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Kia doen ontstaan. Kia is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Voor vragen en/of opmerkingen over de actie of voorwaarden kunt u contact opnemen met de Customer Service van Kia Nederland.

 • De door de deelnemer in verband met de actie aan Kia verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Kia toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan Kia en het aan haar gelieerde dealernetwerk om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Op de acties, deze algemene actievoorwaarden en alle met de acties verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

  Op deze actie is het Privacy Statement van Kia van toepassing, zie:

Web Chat