Go to content

Kia - Conformiteit en integriteit

Conformiteit en integriteit bij Kia. Waar gaat dat over?

  • Conformiteit en integriteit gaan over het maken van de juiste keuze in elke situatie. Ons gedrag is de sleutel tot een nalevingscultuur die het eerlijk en ethisch gedrag van ons bedrijf bevordert. Dergelijk gedrag is gunstig voor onze klanten, de wereldwijde gemeenschap, Kia en haar medewerkers. Een nalevingscultuur helpt ons om onze morele en wettelijke verplichtingen als wereldwijde zakelijke burgers na te komen. Om zo'n cultuur te bereiken, is een richtlijn nodig om de correcte dingen te doen en daarvoor is deze Kia Conformiteit Code.

Web Chat