Go to content

REACH regelgeving

Kia Europe blijft zich, bij alles wat het bedrijf doet, inzetten voor duurzaamheid en voor het handhaven van strikte normen als het gaat om het beschermen van gezondheids- en milieuaspecten. Als onderdeel van deze verbintenis zijn we ook toegewijd aan het bevorderen van de verantwoorde productie, verwerking en gebruik van al onze producten door de Europese Commissie-verordening, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), te ondersteunen.

Wat is REACH?

  • • De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) - ook bekend als Reg. EC 1907/2006 en geïntroduceerd door de Europese Commissie in 2007 - is gericht op het waarborgen van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de gevaren van chemische stoffen.

    • Artikel 33 van deze EC-verordening bepaalt dat consumenten moeten worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in producten om een veilig gebruik ervan te garanderen. Hiermee overeenkomend voldoen wij aan deze bepaling door alle relevante informatie beschikbaar te stellen aan klanten die zij nodig hebben voor hun specifieke auto.

    • Als je meer wilt weten over REACH, bezoek dan de startpagina van European Chemical Agency.

Identificatie van SVHC’s

  • • Voor zover ons bekend is, op basis van informatie van onze toeleveranciers en onze eigen productgegevens, zijn de SVHC's die aanwezig zijn in onderdelen met meer dan 0,1% w / w vermeld in de relevante "SVHC-lijst" voor het specifieke voertuig / deel wat je hieronder kunt vinden.

    • Indien van toepassing is informatie over specifiek veilig gebruik voor delen met SVHC's toegevoegd aan de relevante "SVHC-lijst" voor het specifieke voertuig / onderdeel.

Algemene informatie omtrent veilig gebuik
Elk door Kia Europe geleverd voertuig is voorzien van een instructieboekje. Dit document biedt informatie over veilig gebruik voor eigenaren / exploitanten van het voertuig. Kia Europe geeft naast informatie over reparatie en onderhoud van voertuigen en originele onderdelen, ook informatie over veilig gebruik voor onderhoudspersoneel.

Met uitzondering van specifieke veiligheidsinstructies geldt dat indien aanwezig in delen van dit voertuig, de vermelde SVHC’s zo zijn opgenomen dat potentiële blootstelling aan klanten tot een minimum wordt beperkt en gevaar voor mens of milieu kan worden uitgesloten zolang het voertuig en de onderdelen worden gebruikt zoals bedoeld en eventuele reparaties en onderhoud worden uitgevoerd volgens de technische instructies voor die activiteiten en volgens de industriestandaard goede werkwijzen. Een afgedankte auto mag alleen worden afgevoerd volgens de actuele eisen die gelden binnen de Europese Unie. Voertuigonderdelen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wetgeving en de richtlijnen van de lokale autoriteiten.

Als je wilt weten welke van deze stoffen zich in jouw Kia bevinden, raadpleeg dan de download link onder het betreffende Kia-model.

Web Chat