Контент руу очих11

Техникийн Үзүүлэлт

ХЭМЖЭЭ (mm)
table fix area
Нийн урт
Нийт өргөн
Нийт өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Толгойн зай (1/2-р эгнээ)
Хөлний зай (1/2-р эгнээ)
Мөрний зай (1/2-р эгнээ)
Гуяны зай (1/2-р эгнээ)
Тэнхлэгээс газар хүртэлх хамгийн бага зай
Түлшний сав (л)
4,660
1,865
1,665
2,755
1,006/1,000
1,052/1,050
1,461/1,412
1,392/1,357
181
55

дугуй

Дараах
 • 17-инчийн хайлшин обуд

  17-инчийн хайлшин обуд
 • 18-инчийн хайлшин обуд (А-төрөл)

  18-инчийн хайлшин обуд (А-төрөл)
 • 18-инчийн хайлшин обуд (B-төрөл)

  18-инчийн хайлшин обуд (B-төрөл)
 • 19-инчийн хайлшин обуд (B-төрөл)

  19-инчийн хайлшин обуд (B-төрөл)
 • 19-инчийн хайлшин обуд (зөвхөн X-Line-д зориулагдсан)

  19-инчийн хайлшин обуд (зөвхөн X-Line-д зориулагдсан)
Өмнөх
 • Машины техникийн үзүүлэлтүүд бүс нутгаас хамаарч өөр өөр байж болно.
 • Энэхүү вэб сайтад байгаа мэдээлэл, дүрслэлийг нийтлэх үеийн хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүний мэдээлэлд үндэслэсэн бөгөөд бодит бүтээгдэхүүнээс бага зэрэг өөрчлөгдөх эсвэл ялгаатай байж болно.
The whole new levels of peace of mind
At speeds of 20 km/h or higher, BCW alerts you if a vehicle enters your blind spot, even when you are in the process of changing lanes. LED warnings flash on the door mirror and an audio warning is emitted when you signal to make a lane change.