Контент руу очих11

Техникийн Үзүүлэлт

ХЭМЖЭЭ (mm)
table fix area
Нийт урт
Нийт өргөн
Нийт өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Хэмжээ (урд/арын)
Шатахууны сав (литр)
Толгойн зай (1/2/3)
Хөлний зай (1/2/3)
Мөрний зай (1/2/3)
 
4,810
1,900
1,695 (roof rack: 1,700 w/o antenna)
2,815
930/1,065
67 litres
1,024/994/935
1,052/1,060/752
1,500/1,475/1,345
  • Машины техникийн үзүүлэлтүүд бүс нутгаас хамаарч өөр өөр байж болно.
  • Энэхүү вэб сайтад байгаа мэдээлэл, дүрслэлийг нийтлэх үеийн хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүний мэдээлэлд үндэслэсэн бөгөөд бодит бүтээгдэхүүнээс бага зэрэг өөрчлөгдөх эсвэл ялгаатай байж болно.
The whole new levels of peace of mind
At speeds of 20 km/h or higher, BCW alerts you if a vehicle enters your blind spot, even when you are in the process of changing lanes. LED warnings flash on the door mirror and an audio warning is emitted when you signal to make a lane change.