Контент руу очих

Specification

хэмжээ
table fix area
Автомашин
Урт
Өргөн
Өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Дугуйны хээ (урд тал)
Дугуйны хээ (ар тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (урд тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (ар тал)
Хөл багтах зай (урд тал)
Хөл багтах зай (ар тал)
Суудлаас тааз хүртэл зай (урд тал)
Суудлаас тааз хүртэл зай (ар тал)
Мөрний зай (урд тал)
Мөрний зай (а тал)
Тэнхлэгээс газар хүртэл хамгийн бага зай

Rio 4-door

4,370 mm

1,720 mm

1,455 mm

2,570 mm

1,520 mm

1,525 mm

815 mm

985 mm

1,112 mm

790 mm

1,015 mm

955 mm

1,350 mm

1,324 mm

140 mm

Хөдөлгүүр

Engine

Дараах

 • Gamma 1.4 Бензин

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 1,396 cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 107(78.5kw)/6,300 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 13.8(135.4N.m)/4,200 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  <br>Gamma 1.4 Бензин

 • Kappa 1.2 Бензин

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 1,248cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 84(61.8kw)/6,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 12.3(120.66N.m)/4000 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  <br>Kappa 1.2 Бензин
Өмнөх
Хөдөлгүүрийн харьцуулалт
table fix area
Багтаамж
Хамгийн их хүч
Хамгийн их эргэлт
Kappa 1.2 Бензин

Gamma 1.4 Бензин

1,248

1,396

84(61.8kw)/6,000

107(78.5kw)/6,300

12.2(120.66N.m)/4000

13.8(135.4N.m)/4,200

Жолооны хүрд

Обудны сонголт

Дараах
 • 14" ган обуд

  14" ган обуд
 • 15" ган обуд

  15" ган обуд
Өмнөх
 • Дээрх техникийн үзүүлэлт нь ерөнхий үзүүлэлт бөгөөд борлуулж буй тухайн автомашины үзүүлэлттэй зөрж болох тул та дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдааны зөвлөхтэй холбогдон авах боломжтой юм.