Контент руу очих

Specification

Хэмжээ (мм)
table fix area
Автомашин
Тэвш
Кабины төрөл
Суудлын багтаамж
Урт
Өргөн
Өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Урд тэнхлэгээс хамар хүртэл зай
Хойд тэнхлэгээс бөгс хүртэл зай
Урд дугуйны хээ
Хойд дугуйны хээ
Дотор хөлний зай (1-р)
Дотор хөлний зай (2-р)
Дотор талын суудлаас тааз хүртэл зай (1-р)
Дотор талын суудлаас тааз хүртэл зай (2-р)
Дотор талын мөрний зай (1-р)
Дотор мөрний зай (1-р)
Тэвшний урт
Тэвшний өргөн
Тэвшний өндөр
Газраас тэвш хүртэлх өндөр
Тэвшний жин
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай
Шатахууны савны багтаамж (л)

K2700

K2700

K2700

K2700

K2700

K2700

K2700

Long / Low

Extra Long / Low

Long / High (4WD)

Standard

Double

Standard

Super

Double

Standard

Double

3

6

3

3

6

3

6

4,825

4,810

5,125

5,115

5,125

4,825

4,810

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

1,975

1,975

1,970

1,970

1,970

2,090

2,090

2,415

2,415

2,615

2,615

2,615

2,415

2,415

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,190

1,305

1,295

1,305

1,205

1,190

1,490

1,490

1,490

1,490

1,490

1,490

1,505

1,340

1,340

1,340

1,340

1,340

1,460

1,460

985

985

985

985

985

985

985

-

705

-

-

705

-

705

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

-

955

-

-

995

-

955

1,473

1,473

1,473

1,473

1,473

1,473

1,473

-

1,470

-

-

1,470

-

1,470

2,810

1,870

3,110

2,860

2,185

2,810

1,870

1,630

1,630

1,630

1,630

1,630

1,630

1,630

355

355

355

355

355

355

355

760

760

770

770

760

855

855

201

155

216

201

174

229

171

145

145

145

145

145

203

203

60

60

60

60

60

60

60

Хөдөлгүүр

Дараах
 • 2.7 (J2) дизель хөдөлгүүр

  • Багтаамж(cc) 2,665cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 80 / 4,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 16.8 / 2,400 (kg·m/Nm)
  2.7 (J2) дизель хөдөлгүүр
Өмнөх
Хөдөлгүүр
table fix area
Багтаамж(cc)
Хамгийн их хүч (пс / нмэ)
Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ)

2.7 (J2) diesel

2,665

80 / 4,000

16.8 / 2,400

 • Машины техникийн үзүүлэлтүүд бүс нутгаас хамаарч өөр өөр байж болно.
 • Энэхүү вэб сайтад байгаа мэдээлэл, дүрслэлийг нийтлэх үеийн хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүний мэдээлэлд үндэслэсэн бөгөөд бодит бүтээгдэхүүнээс бага зэрэг өөрчлөгдөх эсвэл ялгаатай байж болно.