Контент руу очих

Specification

хэмжээ
table fix area
Автомашин
Тэвш
Кабины төрөл
Суудлын багтаамж
Урт
Өргөн
Өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Урд тэнхлэгээс хамар хүртэл зай
Хойд тэнхлэгээс бөгс хүртэл зай
Урд дугуйны хээ
Хойд дугуйны хээ
Дотор талын хөл багтах зай (1 дэх)
Дотор талын хөл багтах зай (2 дахь)
Дотор талын суудлаас тааз хүртэл зай (1 дэх)
Дотор талын суудлаас тааз хүртэл зай (2 дахь)
Дотор талын мөрний зай (1 дэх)
Дотор талын мөрний зай (2 дах)
Тэвшний урт
Тэвшний өргөн
Тэвшний өндөр
Газраас тэвш хүртэлх өндөр
Түлшний савны багтаамж (Литр)

K2700

K2700

K2700

K2700

K2700

K2700

K2700

Long / Low

Long / Low

Extra Long / Low

Extra Long / Low

Extra Long / Low

Long / High (4WD)

Long / High (4WD)

Standard

Double

Standard

Super

Double

Standard

Double

3

6

3

3

6

3

6

4,825

4,810

5,125

5,115

5,125

4,825

4,810

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

1,975

1,975

1,970

1,970

1,970

1,970

2,090

2,415

2,415

2,615

2,615

2,615

2,415

2,415

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,205

1,190

1,305

1,295

1,305

1,205

1,190

1,490

1,490

1,490

1,490

1,490

1,490

1,505

1,340

1,340

1,340

1,340

1,340

1,460

1,460

985

985

985

985

985

985

985

-

705

-

-

705

-

705

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

995

955

995

995

995

995

955

1,473

1,473

1,473

1,473

1,473

1,473

1,473

-

1,470

-

-

1,470

-

1,470

2,810

1,870

3,110

2,860

2,185

2,810

1,870

1,630

1,630

1,630

1,630

1,630

1,630

1,630

355

355

355

355

355

355

355

754

754

733

733

733

844

844

60

60

 

60

60

60

60

Хөдөлгүүр

Дараах
 • 2.7 (J2) ДИЗЕЛЬ

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 2,655cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 80/4,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 16.8/2,400 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  2.7 (J2) ДИЗЕЛЬ
Өмнөх
хөдөлгүүрийн
table fix area
Багтаамж
Хам их хүч
Хам их эргэлт

2.7 (J2) ДИЗЕЛЬ

2,655

80/4,000

16.8/2,400

 • Дээрх техникийн үзүүлэлт нь ерөнхий үзүүлэлт бөгөөд борлуулж буй тухайн автомашины үзүүлэлттэй зөрж болох тул та дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдааны зөвлөхтэй холбогдон авах боломжтой юм.