Контент руу очих
хэмжээ
table fix area
Автомашин
Урт
Өргөн
Өндөр
(Дээврийн ачааны тавиурыг оруулаад)
Тэнхлэг хоорондын зай
Тэнхлэг хоорондын зай (урд тал)
Тэнхлэг хоорондын зай (ар тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (Урд тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (Ар тал)
Дотор талын урт
Дотор талын өргөн
Дотор талын өндөр
Тээшний багтаамж (литр)
Хам бага тэнхлэгээс газар хүртэл зай
Түлшний савны багтаамж (Литр)
Carnival SWB
(Short Wheel Base)
Carnival LWB
(Long Wheel Base)

4,810

5,130

1,985

1,985

1,760

1,760

1,805

1,805

2,890

3,020

1,685

1,685

1,685

1,685

975

975

945

1,135

2,727

2,785

1,700

1,700

1,260

1,260

-

912

167

167

80

80

Хөдөлгүүр

Дараах
 • 2.7-ЛИТР V6

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 2,656 cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 189/6,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 25.4/4,000 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  2.7-ЛИТР V6
 • 2.9-ЛИТР CRDI

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 2,902cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 185/3,800 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 35/1,750~3,500 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  2.9-ЛИТР CRDI
 • 3.5-ЛИТР V6 ХӨДӨЛГҮҮР
  Engine Type
  • Багтаамж(cc) 3,470cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 275/6,300 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 34.3/4,500 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  3.5-ЛИТР V6 ХӨДӨЛГҮҮР
Өмнөх
хөдөлгүүрийн
table fix area
Багтаам
Хам их хүч
Хам их эргэлт

2.9-ЛИТР CRDI

2.7-ЛИТР V6

3.5-ЛИТР V6

2,902

2,656

3,470

185/3,800

189/6,000

275/6,300

35/1,750~3,500

25.4/4,000

34.3/4,500

Жолооны хүрд

Обудны төрөл

Дараах
 • 235/60R 17” ХАЙЛШИН ОБУД

  235/60R 17” ХАЙЛШИН ОБУД
 • 225/70R 16“ ХАЙЛШИН ОБУД

  225/70R 16“ ХАЙЛШИН ОБУД
Өмнөх
 • Дээрх техникийн үзүүлэлт нь ерөнхий үзүүлэлт бөгөөд борлуулж буй тухайн автомашины үзүүлэлттэй зөрж болох тул та дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдааны зөвлөхтэй холбогдон авах боломжтой юм.