Контент руу очих11
Түлш багассаныг анхааруулах гэрлийг харуулсан кластер
Анхааруулах тэмдэг
Kia автомашиныхаа анхааруулах заагч болон гэрлийг нэг дороос хяналтандаа байлгаж хялбархан тодорхойлж болно
Бүгд
Улаан
Машины тоног төхөөрөмжид маш ноцтой гэмтэл учрах эсвэл ойрын аюулыг илэрхийлдэг.
 • Аюулгүйн дэрний анхааруулах гэрэл асаалттай байвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.
 • Суудлын бүсээ зүүгээгүй бол 6 секундын турш хонх дуугарна.

   

  Мөн хамгаалах бүсийг бүслэх хүртэл дохионы гэрэл асах тул та суудлын бүсээ бүслээрэй.

 • Зогсоолын тоормосны анхааруулах гэрлийн хувьд дараахь зүйлийг анхаарна уу:

   

  • Хэрэв та зогсоолын тоормостой жолоодвол зогсоолын тоормосны анхааруулах гэрэл анивчиж, хонх дуугарна.

  • Хэрэв тоормосны шингэний түвшин бага байвал гэрэл асна. Тоормосны шингэний савыг шалгаж, шаардлагатай бол дүүргэ. Хэрэв гэрэл унтрахгүй бол Kia-н албан ёсны дилерт машинаа шалгуулна уу.

   

  Анхааруулга: Хэрэв тоормосны шингэний түвшин бага байвал машинаа бүү жолоодоорой. Тоормосны ажиллагаанд нөлөөлөх магадлалтай.

 • EPS (Цахим цахилгаан жолоодлого) нь жолоочийн жолоодлогын хүчин чармайлтад тусалдаг.

   

  Хэрэв EPS анхааруулах гэрэл асаалттай байвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Цэнэглэх системийн анхааруулах гэрэл дараахь зүйлийг заана:

   

  • Батерей дууссан байна

  • Сэнсний бүс тасарсан

  • Генератор эсвэл цахилгаан цэнэглэх систем буруу ажиллаж байна

   

  Цэнэглэх системийн анхааруулах гэрэл асаалттай байвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Хөдөлгүүрийн тосны түвшин бага байвал хөдөлгүүрийн тосны даралтын анхааруулах гэрэл асаалттай хэвээр байна.

   

  Хөдөлгүүрийн тосны түвшинг шалгаж, шаардлагатай бол тос нэмнэ.

 • Түлшний шүүлтүүрийн анхааруулах гэрэл түлшний шүүлтүүр заасан хэмжээнээс илүү усаар дүүрсэн байгааг илтгэнэ. 

   

  Шатахууны шүүлтүүрийн анхааруулах гэрэл асаалттай байвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Хаалгыг дутуу хаах эсвэл хаагаагүй үед энэ анхааруулах гэрэл асна.
 • Заагч гэрэл асна:

   

  Өндөр хүчдэлийн зайг цэнэглэх үед.

Шар
Тээврийн хэрэгслийн системийн эвдрэл гарч болзошгүй тул ямар нэг зүйлд удахгүй анхаарал хандуулах шаардлагатай байгааг харуулж байна.
 • ABS (Anti-lock Braking System) нь жолооч тоормос дарах үед машиныг хальтирч гулсахаас сэргийлж, жолоог хянах боломжийг олгодог.

   

  Хэрэв ABS анхааруулах гэрэл асаалттай байвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Хөдөлгүүрийн анхааруулах гэрэл асаалттай хэвээр байвал дараах зүйлсийг заана:

   

  • Тээврийн хэрэгслийн цахилгаан дамжуулагч эсвэл утааны хяналтын систем буруу ажиллах

  • Түлшний хангамжийн системд битүүмжлэл үүсэх

  • Шатахууны савны таг зөв хаагдаагүй байх

 • Түлшний хэмжээг заагч гэрэл асаалттай байвал аль болох хурдан түлш нэмнэ.
 • Дугуйны даралт бага байгаагийн анхааруулах гэрлийн хувьд дараахь зүйлийг анхаарна уу:

   

  • Дугуйн даралт бага байвал энэ гэрэл асаалттай хэвээр байна. Дугуйны даралтыг шалгаж, шаардлагатай бол дугуйнд хий нэмнэ.

  • Дугуйн даралтын хяналтын систем доголдсон тохиолдолд гэрэл 1 минутын турш асахгүй, анивчихгүй, асаалттай байх болно.

   

  Энэ тохиолдолд та Kia-н албан ёсны дилерт машинаа шалгуулна уу.

 • Цахим зогсоолын тоормосны анхааруулах гэрэл асаалттай байвал дараах зүйлсийг заана:

   

  • Цахим зогсоолын тоормос буруу ажиллаж байна

  • Тогтвортой байдлын электрон удирдлага буруу ажиллаж байна

 • Урагшаа мөргөлдөхөөс зайлсхийхэд туслах анхааруулах гэрэл дараах зүйлсийг анхааруулахын тулд асаалттай хэвээр байдаг:

   

  • Урд талын камер буруу ажиллаж байна

  • Урд радар буруу ажиллаж байна

 • Хэрэв бүх дугуйгаар хөтлөгчтэй анхааруулах гэрэл асаалттай байвал автомашинаа яаралтай Kia дилерт шалгуулна уу.
 • Хэрэв нэгээс олон гэмтэл гарсан бол мастер анхааруулах гэрэл асаалттай хэвээр байх ба энэ тохиолдолд яаралтай Kia албан ёсны дилерт хандана уу.
 • ESC (Цахим тогтвортой байдлын хяналт) нь гулгамтгай, муруй зам дээр гулгахаас сэргийлж жолоодлогод тусалдаг.

   

  • Хэрэв ESC заагч гэрэл анивчвал хэвийн байна.

  • Хэрэв ESC заагч асаалттай байвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • ESC (Цахим тогтвортой байдлын хяналт) нь гулгамтгай, муруй зам дээр гулгахаас сэргийлж жолоочийн жолоодлогод тусалдаг.

   

  Хэрэв та ESC унтраах заагч гэрэл дээр дарж ESC-г идэвхгүй болговол гэрэл асаалттай хэвээр байна.

 • Иммобилизатор нь бүртгэлтэй түлхүүрээр машиныг асаах боломжийг олгож, тээврийн хэрэгслийн хулгайгаас сэргийлдэг.

   

  Хөдөлгөөнгүйжүүлэгчийн заагч гэрэл анивчвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Иммобилизатор нь бүртгэлтэй түлхүүрээр машиныг асаах боломжийг олгож, тээврийн хэрэгслийн хулгайгаас сэргийлдэг.

   

  Хэрэв ухаалаг түлхүүр машинд байхгүй эсвэл асаалттай үед ухаалаг түлхүүрийн зай бага байвал иммобилизаторын заагч гэрэл анивчдаг.

  Ухаалаг товчлуураар Хөдөлгүүрийг ЭХЛҮҮЛЭХ/ЗОГСООХ товчийг дарна уу.

 • Хэрэв LED гэрлийн дохионы гэрэл анивчсан эсвэл асаалттай байвал автомашинаа Kia-ийн албан ёсны дилерт шалгуулна уу.
 • SCR (Selective Catalytic Reduction) анхааруулах гэрлийн хувьд дараахь зүйлийг анхаарна уу:

   

  • Хэрэв мочевины уусмалын түвшин бага байвал SCR анхааруулах гэрэл асаалттай байна. Мочевины уусмалын савыг шалгаж, шаардлагатай бол уусмал нэмнэ.

  • Хэрэв мочевины уусмалын түвшин бага биш, гэрэл асаалттай байвал Kia-ийн албан ёсны дилерт машинаа шалгуулна уу.

 • Арын гэрэл асаалттай үед энэ заагч гэрэл асна.
 • Хөдөлгүүрийн тосны даралт бага байх үед энэ гэрэл асна.

   

  Хөдөлгүүрийн тосны түвшинг аль болох хурдан шалгаж, шаардлагатай бол хөдөлгүүрийн тос нэмнэ.

 • Салхины шил цэвэрлэх шингэний түвшин багасах үед энэ гэрэл асна.

   

  Ийм нөхцөлд угаалгын шингэнийг дахин дүүргэнэ.

 • AFLS-д гэмтэл гарсан үед энэ анхааруулах гэрэл анивчдаг. Ийм тохиолдолд дараах журмыг хэрэгжүүлнэ:

   

  • Хамгийн ойрын аюулгүй газар руу машинаа болгоомжтой жолоодож зогсооно.

  • Хөдөлгүүрийг унтрааж, дахин асаана. Хэрэв анхааруулах гэрэл асаалттай хэвээр байвал бид таны машиныг Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулахыг зөвлөж байна.

 • Та "СПОРТ" горим жолоодлого сонгох үед энэ заагч гэрэл асна.
 • Анхааруулах гэрэл асна:

   

  • Өндөр хүчдэлийн батерейны түвшин тодорхой босго хэмжээнээс хэт бага эсвэл хүчдэл буурч байгаа үед.

  • Өндөр хүчдэлийн батерейны температур хэт өндөр эсвэл хэт бага байх үед.

  • Хөдөлгүүрийн температур өндөр байх үед.

 • Анхааруулах гэрэл асна:

   

  • Өндөр хүчдэлийн батерейны түвшин хангалтгүй үед.

  • Анхааруулах гэрэл асаж зайгаа нэн даруй цэнэглэхийг анхааруулах үед.

 • Энэ анхааруулах гэрэл асна:

   

  Мэдрэгч гэх мэт цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хяналтын системийн холбогдох хэсгүүдэд асуудал гарсан тохиолдолд.

Ногоон
Энэ нь систем идэвхтэй байгааг илтгэнэ.
 • ISG (Idle Stop and Go) нь машин зогссоны дараа хөдөлгүүрийг түр зогсоосноор түлшний үр ашгийг дээшлүүлж, утаа ялгаруулалтыг бууруулдаг.

   

  • ISG заагч гэрэл ногоон асвал хэвийн байна.

  • Хэрэв ISG заагч гэрэл шараар асвал автомашинаа Kia-ийн албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Аюулын сэрэмжлүүлэг/эргэлтийн дохионы гэрлийн хувьд дараахь зүйлийг анхаарна уу:

   

  • Хэрэв та ослын дохиог дарахад бүх гэрэл анивчвал энэ нь хэвийн үзэгдэл юм.

  • Хэрэв гэрэл ердийнхөөс хурдан анивчвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Гэрэл асаалттай үед ойрын гэрлийн заагч гэрэл асдаг.
 • HBA (High Beam Assist) нь ойртож буй болон урд явж буй тээврийн хэрэгслийг илрүүлснээр их гэрлийг ойрын болон холын гэрлийн гэрэлд автоматаар шилжүүлдэг.

   

  Гэрлийн унтраалга AUTO байрлалд байх үед HBA заагч гэрэл асна.

 • Арын гэрэл эсвэл их гэрэл асаалттай үед гэрлийн ON заагч асна.
 • Хөдөлгөөний хяналтын заагч гэрэл асаалттай үед тээврийн хэрэгсэл хүлээгдэж буй хурддаа хүрсний дараа SET товчийг дарахад аялалын тохиргооны заагч гэрэл асна.
 • Cruise control систем идэвхжсэн үед энэ заагч гэрэл асна.
 • Cruise control систем идэвхжсэн үед энэ заагч гэрэл асна.
 • Урд манангийн гэрэл асаалттай үед энэ заагч гэрэл асна.
 • DBC (Уруудах тоормосны удирдлага) нь Жолооч тоормосны дөрөө дарахгүйгээр эгц толгодоор уруудахад тусалдаг.

   

  • Хэрэв DBC заагч гэрэл асч эсвэл ногоон анивчвал энэ нь хэвийн үзэгдэл юм.

  • Хэрэв DBC заагч гэрэл шараар асвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Жолоодлогыг ECO горимд тохируулснаар заагч гэрэл асах ба  түлшний үр ашиг сайжирна.
 • Жолоодлогыг SMART горимд тохируулах үед жолоочийн жолоодлогын дадал зуршилд тохируулан оновчтой болгодог.
 • Хурдны замд эгнээ солих туслахыг ашиглах үед энэ гэрэл асна.
 • Тээврийн хэрэгслийг EV горимд шилжүүлж зөвхөн цахилгаан мотороор жолоодох үед энэ заагч гэрэл асна.
 • Та "СПОРТ" горимыг сонгож жолоодох үед энэ гэрэл асна.
 • Заагч гэрэл асна:

   

  AWD LOCK товчийг дарж AWD түгжих горимыг сонгох.

  AWD цоожны горим нь нойтон хучилттай, цастай зам болон/эсвэл бартаат зам дээр жолоодох үед жолоодлогын хүчийг нэмэгдүүлэх зорилготой.

 • Заагч гэрэл асна:

   

  Машин жолоодоход бэлэн болсон үед

  • ON: Хэвийн жолоодох боломжтой.

  • OFF: Хэвийн жолоодох боломжгүй, эсвэл асуудал гарсан.

  • Анивчих: Яаралтай жолоодох

   

  READY/БЭЛЭН үзүүлэлт унтрах эсвэл анивчих үед системд асуудал байна гэж үзэх ба энэ тохиолдолд автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулахыг зөвлөж байна.

 • Заагч гэрэл асна:

   

  Машин жолоодоход бэлэн болсон үед

  • ON: Хэвийн жолоодох боломжтой.

  • OFF: Хэвийн жолоодох боломжгүй, эсвэл асуудал гарсан.

  • Анивчих: Яаралтай жолоодох

Цэнхэр
Энэ нь систем идэвхтэй байгааг илтгэнэ.
 • Заагч гэрэл асна:

   

  • Их гэрэл асаалттай, холын гэрлийн байрлалд байх үед

  • Гэрэлтүүлгийн хяналтын хөшүүргийг анивчдаг байрлал руу татах үед

Бусад
 • Заагч гэрэл асна:

   

  AUTO HOLD нь машин зогссоны дараа таны хөлийг тоормосны дөрөөнөөс салгасан ч гэсэн тээврийн хэрэгслийг зогсоодог.

  • AUTO HOLD заагч гэрэл цагаан эсвэл ногоон өнгөтэй байвал энэ нь хэвийн үзэгдэл юм.

  • AUTO HOLD заагч шар өнгөөр асвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • EBD (Electronic Brake force Distribution)  Тоормосны хүчний электрон хуваарилалт нь тоормосны хүчийг урд болон хойд дугуйнд хуваарилснаар тоормосны гүйцэтгэлийг сайжруулдаг.

   

  Хэрэв EBD анхааруулах гэрэл асаалттай байвал автомашинаа Kia-н албан ёсны дилерт шалгуулна уу.

 • Заагч гэрэл асна:

   

  • Цагаан: Мэдрэгч нь эгнээний тэмдэглэгээг илрүүлэхгүй эсвэл тээврийн хэрэгслийн хурд 40 миль/цагаас бага байх үед.

  • Ногоон: Мэдрэгч нь эгнээний тэмдэглэгээг илрүүлж, систем нь жолоодлогыг удирдах боломжтой болох үед.

  • Шар: Хэрэв системд асуудал гарвал шар өнгийн LKA заагч асна.

 • Заагч гэрэл асна:

   

  • Цагаан: жолооны туслах горим идэвхгүй болсон

  • Ногоон: жолооны туслах горим идэвхжсэн

 • Анхааруулах гэрэл асна:

   

  Сэргээх тоормос ажиллахгүй, тоормос муу ажиллах үед.

  Энэ нь тоормосны анхааруулах гэрэл (улаан) болон сэргээх тоормосны анхааруулах гэрэл (шар) нэгэн зэрэг асахад хүргэдэг.

  Энэ тохиолдолд машинаа аюулгүй жолоодож, Kia-н албан ёсны дилерт хандан машинаа үзлэгт хамруулаарай. Тоормосны дөрөөг ажиллуулах нь ердийнхөөс илүү хэцүү байж болох бөгөөд тоормосны зай нэмэгдэх болно.

Илүү их дэмжлэг авах боломжтой