Контент руу очих

ЖОЛООДЛОГО

ЖОЛООДЛОГО
Жолоодох ба зохицуулахын хоорондын төгс тэнцвэрт байдлын эрэлд

Амортизаторын систем нь жолоодлогод үлэмж хэмжээгээр нөлөөлнө

Амортизаторын систем нь таныг донсолгоотой эсвэл тэгш зам дээр байхаас үл хамааран ямар ч замын нөхцөлд таатай давхих боломжийг олгоно.
Амортизаторын систем нь жолоодлогод үлэмж хэмжээгээр нөлөөлнө
Амортизатор нь таныг тээврийн хэрэгслээр явж байхад 'зөөлөн' эсвэл хатууг хэр мэдэрч байгааг тодорхойлдог систем юм.
Амортизаторын систем нь таныг донсолгоотой эсвэл тэгш зам дээр байхаас үл хамааран ямар ч замын нөхцөлд тав духтай давхих боломжийг олгоно.
Electronically Controlled Air Suspension photo
Электрон хяналттай хий амортизатор
Цагариг пүршээр сольсон хий пүрш нь машины өндрийг тохируулах боломжийг танд олгоно. Хэдэн хүн эсвэл хэр их ачааг машинд авч явж байгаагаас үл хамааран өндрийг хадгалах чадвар нь уналга болон жолоодлогын тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлдэг.
Chassis Geometry System photo
Явах эд ангийн геометрийн систем
Явах эд ангийн геометрийн систем нь таны машинд суурилагдсан үед хүчтэй болон тогтвортой уналгаар хангахын тулд өнцөг ба хэлбэрийг тохируулах замаар дугуй, их биеийн холбогддог таталтыг зохицуулна.

Жолоодлогод нөлөөлдөг залуурын систем

Залуурын систем нь жолоодлогод нөлөөлдөг машины нэг хэсгийг илтгэдэг. Систем нь хэрхэн тохируулагдсанаас хамааран таны машин нь эргэлтийн дагуу сайн татаж эсвэл явж чадна. Жолооны систем нь шулуун нугалаанаас үл хамааран аль ч замын нөхцөлд таатай давхих боломжийг олгоно.
Жолоодлогод нөлөөлдөг залуурын систем
Залуурын систем нь жолоодлогод нөлөөлдөг машины нэг хэсгийг илтгэдэг. Систем нь хэрхэн тохируулагдсанаас хамааран таны машин нь эргэлтийн дагуу сайн татаж эсвэл явж чадна. Жолооны систем нь шулуун нугалаанаас үл хамааран аль ч замын нөхцөлд таатай давхих боломжийг олгоно.
Мотороор удирдагддаг цахилгаан залуур суулгасан арал
Жолоочид илүү манёврлах чадварыг олгохын тулд урд дугуйны дамжуулалтын араатай шууд холбогдох цахилгаан моторыг арал дээр суулгасан.
Хувьсагч арааны харьцааны залуур
Энэ технологи нь шулуун зам дээр илүү хялбар явах болон жолооны хүрдний хамгийн бага ажиллагаагаар огцом эргэлтийн дагуу түвэггүй боломжийг олгоно.
Тээврийн хэрэгслийн тогтвортой байдлын менежментийн (VSM) систем
Энэ системээр таны машин замын нөхцөл байдлыг хянах явдлыг хадгалах ба зам нь донсолгоотой үед жолооны хүрд болон тоормосыг автоматаар хянах замаар таны аюулгүй байдлыг хамгаална.

Жолооны горимуудад зориулсан төвлөрсөн хяналтын систем

Өөрийн сонголтын дагуу олон жолооны горимоос сонгох ба таны машин нь хосгүй жолоодлого ба уналгаар хангахын тулд төвлөрсөн хяналттай жолоонд нөлөөлөлдөг хөдөлгүүр, дамжуулалт, залуур, цахилгаан хяналттай хий амортизатор ба бүх зүйлтэй байна.
ЭНГИЙН
ЖОЛООНЫ ГОРИМ
Жигд хурд авалт ба тав духтай
жолоодлогыг үзүүлнэ.
Спорт
жолооны горим
Спортлог жолоо,
тогтвортой ба тав дуртай жолоодлогыг үзүүлнэ.
Эко
жолооны горим
Таны жолоодлого нь оновчтой хэмнэлттэй ажиллагаатай байх явдлыг хангана.
Цасны
жолооны горим
Чийгтэй зам дээр дугуй халтирах явдлыг
бууруулах ба залуур ба автомашины жолоодох чадавхыг нэмэгдүүлнэ.

Зугаатай жолоодлого

Тогтвортой, нарийн хурд авалт ба хурд сааралтын боломжийг олгох цахилгаан шилжүүлэлтийн систем нь хялбаршуулсан манёврлалт ба загварлаг хийцээр жолоодлогыг илүү зугаатай болгоно.
Утсаар шилжүүлэх
Энэ нь дамжуулагч ба хөшүүрэг нь цахилгаан дамжуулалтын хяналтаар дамжуулан харилцдаг систем юм. Энэ нь чичрэх зовлонгүй тав духны өндөр түвшний онцлогтой ба энгийн оролдлого, богино явалтаар арааг шилжүүлэх боломжийг олгоно. Түүнчлэн дамжуулагдсан араа нь бариул дээр харагдана.

Тав духтай уналга

Таныг ямар байрлалд байгаагаас үл хамааран хялбар удирдах боломжтой маш их хөдөлмөр шингээж зохион бүтээсэн функциуд нь таны жолоодлогыг илүү тав духтай, аятайхан болгоно.
Халаасан суудал
Халаасан суудал нь таныг илүү тав духтай жолоодоход тусална.
Суух байрлалыг санах систем
Жолоочийн суудлын, жолооны хүрд, гадна талын толины байрлалыг хадгалах ба товч дээр даран ямар ч үед үүнийг сэргээж болно.
Агааржуулалттай Жолооч/Зорчигчийн суудал
Суудлын дотор талын сэнс нь таатай явахад туслахын тулд салхи гаргана.

ЛЭД бүрэн тохируулж болох урд талын гэрлийн систем

Бүрэн ЛЭД ба AFLS гэрлийг нийлүүлэн бий болгосон тохируулж болох бүрэн ЛЭД урд талын гэрэл нь эсрэг чиглэлд ирж буй машины харах байдлыг алдагдуулахгүй байхын тулд гэрлийн өнцгийг өөрчилнө. Тэдгээр нь мөн таны жолоодлогыг аюулгүй, илүү тав духтай болгохын тулд тээврийн хэрэгслийн хурдын дагуу оновчтой гэрлийн төлөвийг үзүүлэх чадвартай.
Их гэрлийн тусламж
Салхины шил дээр суурилуулсан камер нь гадаад орчны гэрэл ба бусад машины хурц гэрлийг мэдрэх ба шөнө аюулгүй жолоодоход туслахын тулд их гэрлийг автоматаар асааж, унтраана.
Ойрын гэрлийн төлөв
Энэ системийн тусламжтайгаар таны машины ойрын гэрлийн төлөв нь илүү харагдах байдлыг олгохын тулд таны хурдны дагуу өөрчлөгдөнө.
  1. 1 Энэ нь 40 км/ц эсвэл түүнээс удаан явах үед өөрийн баруун, зүүн талын сайн харагдах байдалтай байхад тусална.
  2. 2 Энэ нь эсрэг талаас ирж буй жолоочийн харагдах байдлыг хангах ба 40 км/ц-аас 110 км/ц хурдтай явж байхад сайн харагдах байдалтай байхад тусална.
  3. 3 Энэ нь 110 км/ц эсвэл илүү хурдан явах үед жолоодлогодоо илүү анхаарах боломжийг олгохын тулд бүх чиглэлд илүү харагдах байдалтай байхад тусална.
  4. 4 Динамик : Бага гэрлийн төлөв нь жолооны хүрдний чиглэл болон хотын горим, энгийн горим эсвэл өндөр хурдны горимын алинд нь байгаагаас хамраан таны машины хурдны дагуу баруун, зүүн тийш тусна.