Контент руу очих

Киагийн тухай

  1. Home>
  2. Туршлага>
  3. Киагийн тухай>
  4. Корпорацийн танигдах байдал
Корпорацийн танигдах байдал
Манай динамик ба шинэчлэлтийн бэлэг тэмдэг

Бэлэг тэмдэг: утга

Дэлхийг төлөөлөх зууван хэлбэр ба түүний доторх Англи нэрээс бүрдэх манай CI нь олон улсын тавцан дээр цоглогоор тасралтгүй өсөх Киагийн арга барилыг илэрхийлнэ. Гялалзсан зууван хэлбэр дур хүслийн улаан өнгө нь динамизмыг төлөөлөх бөгөөд өнгөний ялгарал нь нарийн байдал, давуу талын мэдрэмжийг өгнө. Төвд нь байх манай нэрийн байрлал нь манай хариуцлага, найдвартай байдал болон дэлхийн машин үйлдвэрлэгчийн хувиар манай бахархлыг илэрхийлнэ.

Үсгийн хэв

Нэгдсэн брэндийн дүр төрхийг бий болгохдоо Киа моторсын дүрслэн үзүүлэх танилцуулгад тогтвортой ашиглагдах тодорхой үсгийн хэвээр бид хангадаг. Бид эдгээр үсгийн хэвүүдийг өөрсдийн урт хугацааны брэндийн танигдах байдлыг бий болгохдоо харилцааны хэрэгсэл байдлаар ашигладаг.